Succesvolle Leaderaanpak krijgt vervolg met nieuw SEV-programma

0
111
Start SEV programma's

GRONINGEN – Wiebe van der Ploeg en de voorzitters van de vier Leader Actiegroepen (LAG) geven vandaag het startsein voor de uitvoering van het nieuwe SEV-programma 2012-2013. GS hebben een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor projecten. De gemeenten spannen zich in om eenzelfde bedrag bij elkaar te brengen. Aangevuld met bijdragen van derden (maatschappelijke organisaties, particulieren, bedrijven, fondsen) moet dit programma zorgen voor een investering in een vitaal Groninger platteland van 1 miljoen euro per regio.

De regio’s hebben scherpe keuzes gemaakt en speerpunten en projecten geselecteerd die aansluiten bij de huidige Leader Actieplannen. De regio Westerkwartier heeft gekozen voor het speerpunt Landschap, zoals het project ‘Dorpen in het groen’, herstel van landschapselementen en landschappelijke inpassing van boerenerven. Alle regio’s focussen zich op leefbaarheid, het Loket Leve(n)de Dorpen, de plattelands-huizen en de gebiedsagenda’s voor de jaren na 2013.

Met het nieuwe programma voor de sociaal economische vitalisering (SEV) van het Groninger platteland wordt de succesvolle Leaderaanpak de komende jaren voortgezet. Het programma draait om het uitvoeren van projecten die vanuit de regio zelf komen en die tot doel hebben het Groninger platteland te versterken. Per project stelt de provincie maximaal € 20.000 beschikbaar uit de SEV gelden.