Peter Brons

0
302
mmh brons-1

Jeugdouderling Jongeren Organisatie Protestantse Kerken Zuidhorn (JOP Zuidhorn)

“Wat betreft de jeugd hebben de hervormde en gereformeerde kerk in Zuidhorn zo’n drie à vier jaar geleden besloten te gaan samenwerken. Dit hebben zij JOP Zuidhorn genoemd. Inmiddels zijn de gemeentes sowieso een federatie aan het opstarten om in de toekomst meer samen te werken. Er is inmiddels weinig verschil meer tussen de kerken. Iedereen heeft nog zijn eigen financiële potje en eigen dominee, maar er worden steeds meer dingen gedeeld en overlegd. Op het gebied van de jeugd werd deze samenwerking al eerder opgepakt, omdat er veel overlap van activiteiten was en er te weinig vrijwilligers waren. Het belang van JOP is om de jongeren bij het geloof te betrekken en ze een stem te geven binnen de kerk. De kerk bestaat voornamelijk uit ouderen en de stem van de jeugd wordt niet gehoord als ze te verspreid ligt. Als jeugdouderling zie ik mezelf niet als voorzitter, maar meer als coördinator en een spreekbuis voor de jeugd in de kerkenraad. Ik geef door wat er speelt onder de jeugd, behartig de belangen en beheer het financiële potje. Dit doe ik in de kerkenraad van Gereformeerde Kerk, Ruud Smienk is jeugdouderling voor de Hervormde Kerk. Het organiseren van de activiteiten om de jongeren bij de kerk te betrekken is een continu proces. Elke zondag organiseren we een kindernevendienst, waar de kinderen van ongeveer 4 tot 11 jaar een eigen activiteit tijdens de kerkdienst volgen. Het streven is om ook zo vaak mogelijk een oppasdienst voor de alle kleintjes te organiseren. Daarnaast hebben we een aantal jeugddiensten voor de wat oudere jeugd. Ze gaan wel samen met hun ouders naar de kerk, maar zitten dan apart en zijn op hun eigen niveau bezig met wat bijvoorbeeld geloof betekent. Een paar keer per jaar proberen we ook jongerendiensten te organiseren, die echt helemaal voor de jongeren zijn. Er is dan een thema die de jongeren aanspreekt en er speelt bijvoorbeeld een band of er is een spreker die hun goed ligt. Tenslotte hebben we ook nog de clubs. Ongeveer één keer in de twee à drie weken organiseren we doordeweeks iets leuks voor de kinderen. Het is een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, maar er is ook altijd een serieus moment. Op de website www.jopzuidhorn.nl is alle informatie te vinden.”