Wehe-Den Hoorn krijgt één nieuwe school onder een nieuwe naam

0
141
wehe den hoorn fusie scholen

Medezeggenschapsraden bestaande scholen bieden instemming aan

WEHE-DEN HOORN – De openbare basisschool De Weerborg en katholieke St. Jozefschool uit Wehe-Den Hoorn zullen per 1 augustus van dit jaar samen verder gaan onder een nieuwe naam. Noodzakelijk voor deze stap is de instemming van beide medezeggenschapsraden, welke afgelopen week werd overhandigd aan de schoolbesturen.

“Het is een vereiste van de gemeenteraad, dat we deze toestemming krijgen”, verduidelijkt Marianne Volp, directeur-bestuurder van het schoolbestuur Lauwers & Eems, waar De Weerborg onder valt. Ze schetst een beeld van hoe de scholen per 1 augustus verder willen gaan. “Er komt een nieuwe school onder een nieuwe naam welke onder het schoolbestuur van Fidarda, de katholieke onderwijsorganisatie, zal gaan vallen. Na goed overleg en door blijvend in gesprek te zijn, willen we wel óók de kenmerken en de waarden van het openbaar onderwijs blijven waarborgen.” De klassen worden samengevoegd, maar in het lesrooster is ruimte voor beide schoolidentiteiten. “Een paar uur in het rooster is speciaal ingericht voor godsdienstig vormingsonderwijs op katholieke basis. Kinderen die dit niet willen volgen, kunnen voor deze uren kiezen voor humanistisch vormingsonderwijs óf als ze geen van beiden zouden willen volgen, ander onderwijs.”

Het is de bedoeling dat de nieuwe school vanaf 1 augustus in het gebouw van de huidige Sint Jozefschool verder gaat, welke dan nog wel verbouwd moet worden. Het is de bedoeling dan ook direct een peuterspeelzaal mogelijk te maken. “In formele zin betekent het dat De Weerborg op houdt te bestaan. Wij hopen hiervoor, en voor de noodzakelijke verbouwing, in maart toestemming van de gemeenteraad te krijgen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here