Haije Talsma

0
88
Ferwert - man met de hamer

Historische Vereniging Noordoost Friesland

‘Het had weinig gescheeld of mijn achternaam was Tolsma geweest, in plaats van Talsma. Uit mijn eigen genealogisch onderzoek bleek dat ten tijde van de achternaams registratie een klein foutje is gemaakt. Dat zijn de leuke dingen die je ontdekt tijdens een stamboomonderzoek. Jammer genoeg ben ik er nog steeds niet achter waar de naam vandaan komt. In andere stammen ‘Tolsma/Talsma’ is de naam te herleiden uit het beroep of de woning van de naamhouder. Dat is in ons geval niet zo. In onze vereniging doet bijna iedereen onderzoek naar zijn of haar eigen stamboom, en komt daar soms interessante zaken in tegen. Neem nou een lid van de vereniging waarvan bleek dat zijn familielid meevoer op een  expeditie van ‘Willem Barents’ naar Spitsbergen. Over dit soort ontdekkingen houden onze leden lezingen tijdens een van onze ledendagen. De Historische Vereniging Noordoost Friesland houdt zich voornamelijk bezig met de geschiedenis van onze voorouderen in de gebieden rondom Dokkum en de maritieme geschiedenis van Dokkum die daar vaak nauw mee samenhangt. De Vereniging heeft ongeveer vijfhonderd leden uit heel Nederland. Veel van onze leden die buiten de provincie Friesland wonen, hebben hun voorouderen in Noordoost Friesland en voelen zich op die manier verbonden met de regio. Een keer in het kwartaal brengen wij als bestuur het blad ‘de Sneuper’ uit, waarin we de bevindingen van leden plaatsen.

2013 is voor de vereniging een bijzonder jaar, de vereniging bestaat dan vijfentwintig jaar. Om dit te vieren organiseren we op 6 april in samenwerking met het Streekarchief in Dokkum een kleinschalige jubileumdag. Het thema voor deze dag is het 200 jaar bevrijd zijn van de Fransen. Voor deze dag willen we samenwerken met meerdere historische verenigingen uit de omgeving.’