Home Nieuws Groningen Jeugd Zuidhorn mag zich laten horen in eigen raadsvergadering

Jeugd Zuidhorn mag zich laten horen in eigen raadsvergadering

0

Jongeren met een mening gezocht!

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn vindt het belangrijk om jongeren bij de gemeentepolitiek te betrekken en organiseert daarom op maandag 25 maart een jeugdraadsvergadering waaraan alle jongeren uit de gemeente in de leeftijd van 15 tot 20 jaar mee mogen doen. “Dit is de kans om je eigen mening naar voren te laten komen”, laat raadsgriffier Jacqueline Slopsema weten. “Politiek is best wel leuk!”, voegt ze er nog enthousiast aan toe.

Al eerder organiseerde de gemeente jeugdraadsvergaderingen, toen nog voor de basisschooljeugd. Dit jaar vond de raad dat de jongeren de kans moeten krijgen zich uit te spreken. “De leerlingen van de middelbare scholen zijn degenen die immers straks gaan stemmen”, licht Jacqueline toe. Daarom kreeg onlangs al het Gomarus College de kans eens als een echte raad te vergaderen. Deze komende jeugdraadsvergadering is niet aan een school gebonden. Iedereen die een mening heeft en zich wil laten horen, kan zich hiervoor opgeven. Als onderwerp is er gekozen voor ‘mobiliteit en bereikbaarheid’. “Denk aan vervoer met de auto of het openbaar vervoer, veiligheid op de wegen en bijvoorbeeld de aansluiting tussen verschillende vormen van openbaar vervoer”, licht jongerenwerker Patrick Wijninga toe. “Het leuke is”, vult Jacqueline hem aan, “ook de raad is bezig om hiervoor een nota op te stellen. Zij zijn dus erg benieuwd wat er op dit gebied leeft onder de jongeren om dit eventueel mee te kunnen nemen in de nota. Het gaat nu dus echt ergens over.”

Cayo Klaveringa is één van de jongeren die zich inmiddels al heeft aangemeld. Hoewel het onderwerp voor hem nog even aftasten is, komen al snel de ideeën. Deze middelbare scholier maakt namelijk elke dag gebruik van de bus om bij zijn school in de stad te komen. “Vind je bijvoorbeeld dat er genoeg ruimte is in de bussen?” doet Jacqueline een voorzet en inderdaad: “vaak zijn de bussen veel te vol”, beaamt Cayo. Als middelbare scholier die ’s avonds vaak met zijn vrienden hangt en vol overgave bij de VV Zuidhorn voetbalt, staat hij middenin de gemeente en kan hij best meer verbeterpunten benoemen. Ook dit mag! Want net zoals bij een echte raadsvergadering, mag er ook bij deze jeugdraadsvergadering publiek aanwezig zijn en mag er dus ingesproken worden. “Uiteindelijk is ook mobiliteit en bereikbaarheid een onderwerp waar de gemeente aan werkt om de leefbaarheid goed te houden”, vindt Jacqueline, “dus we willen graag horen van de jongeren waar ze mee bezig zijn. Net als bij de echte raadsvergaderingen eindigen we dan ook met een vragenkwartiertje, waarbij iedereen echte vragen aan het aanwezige college van burgemeester en wethouders mag stellen.”

Naast raadslid en publiek, zijn er ook journalisten nodig die de raadsvergadering verslaan. Dus alle jongeren die dromen van een carrière bij De Streekkrant, mogen deze avond in de huid kruipen van onze redactie. Een lid van ons redactieteam zal de hele avond aanwezig zijn om de journalisten in spé te begeleiden. Ook de jeugdige raadsleden staan er niet alleen voor. De vergadering begint met een half uur voorbereiding. Nadat er groepjes zijn gevormd, zullen echte raadslid de verschillende ‘partijen’ helpen een standpunt te vormen over het onderwerp. Nadat vervolgens de knelpunten worden benoemd in de vergadering, is het de bedoeling dat de raad met elkaar besluit welke hiervan het eerst opgelost moet worden.

Meedoen kan overigens nog meer brengen dan gehoord te worden, een beter beeld van de politiek te krijgen en simpelweg betrokken te zijn bij de eigen gemeente; een jury bestaande uit twee raadsleden kiest welke twee jongeren het beste gedebatteerd hebben en de redactie van de Streekkrant kiest welke journalist het beste stuk schrijft en voor alle winnaars ligt een bioscoopbon klaar!

Hoewel het opgeven al een poosje kan, stromen de aanmeldingen nog niet binnen. Ook Patrick beaamt dat politiek niet iets is waar de jongeren in Avalon dagelijks over spreken. Tóch hopen alle betrokkenen op een grote opkomst. Al snel dwaalt het gesprek af naar voorzieningen voor de jeugd in de gemeente, de nachtbus, een discotheek in Zuidhorn en de tram die er niet komt. Oftewel: er zijn onderwerpen genoeg waar de jongeren in de gemeente hun zegje over kunnen doen. Aanmelden kan tot 25 maart via 0594-508781 of griffie@zuidhorn.nl. Meer informatie is te vinden op www.jcavalon.nl of www.zuidhorn.nl.

Iedereen die wel een mening heeft over het onderwerp, maar niet aan de vergadering mee wil werken en iedereen die niet in de leeftijdscategorie valt kan op www.zuidhorn.nl/jouwvergadering een vragenlijst over het onderwerp invullen. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente hun knelpunten in het verkeer en behoeftes op het gebied van mobiliteit willen benoemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here