Home Nieuws Groningen Kersverse gedeputeerde Henk Staghouwer loopt niet weg voor verantwoordelijkheid

Kersverse gedeputeerde Henk Staghouwer loopt niet weg voor verantwoordelijkheid

0
Kersverse gedeputeerde Henk Staghouwer loopt niet weg voor verantwoordelijkheid

“Een mooi podium om te laten zien wat we waard zijn”

BRILTIL – Na de bestuurscrisis heeft de Provincie Groningen een nieuw College van Gedeputeerde Staten. Daar waar CDA-fractievoorzitter Patrick Brouns klaar stond om zich in de armen van coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 te laten vallen, viel de keuze van deze partijen echter op de ChristenUnie. Een gewaagde zet van de kleine christelijke partij, maar de nieuw beoogde gedeputeerde Henk Staghouwer laat weten er klaar voor te zijn. “Over twee jaar mag je me afrekenen op het behaalde resultaat.”

Als voormalig bakkersondernemer weet Henk Staghouwer (op de foto gezet door Arie Noordhof) hoe de hazen lopen. Naast het ondernemerschap was Staghouwer al jarenlang betrokken bij de lokale en regionale politiek. “Ik ben ooit plaatselijk begonnen als bestuurder van het GPV in Zuidhorn. In die periode heb ik heel actief meegewerkt in de partij en wat me van die periode het meest is bijgebleven is de herindeling van 1990. Ik was toen secretaris van de partijafdeling en we moesten van vier verenigingen één geheel zien te smeden. Van die periode heb ik enorm veel geleerd. Daarna ben ik van de gemeentelijke politiek naar de provinciale politiek gegaan. Vanuit de provinciale politiek heb ik een bijdrage geleverd aan de samenvoeging van het GPV en de RPF in 2000 tot ChristenUnie en waarschijnlijk ben ik opgevallen, want in 2002 nam ik de plek van Statenlid Boersema in.”

Nadat Staghouwer voor de ChristenUnie als Statenlid aan de slag ging, groeide hij in 2007 door naar de functie van fractievoorzitter. De inwoner van Briltil liet zich gelden als een politicus met een grote dossierkennis en wist het standpunt van de ChristenUnie goed uit te dragen. Na de bestuurscrisis die onlangs plaatsvond werd Staghouwer door de overige coalitiepartijen uitgenodigd aan de onderhandelingstafel en daar liet de politicus zien zich niet zomaar over te geven aan de wensen van de Partij van de Arbeid, VVD en D66. Met onder andere de inzet voor beter betaalbaar leerlingenvervoer, de aanpak van de jeugdwerkloosheid en verstevigde banden met de Eems Dollard Regio heeft het coalitieakkoord een bijdrage van de ChristenUnie gekregen.

Het pakket wat Staghouwer met onder andere natuur, landbouw en Blauwestad als beoogd gedeputeerde krijgt, is volgens hem een portefeuille die goed bij de ChristenUnie past. “We staan voor een periode van belangrijke keuzes. We gaan kijken met welke dossiers we op korte termijn mee aan de slag kunnen. Er moeten meters worden gemaakt en daarbij krijgen een aantal zaken voorrang.” Staghouwer wil benadrukken dat ChristenUnie geen voorstander is van de bouw van megastallen, maar dat de aanvraag van tien megastallen nog stamt uit een periode dat er geen helder besluit lag. “Gezien de oude manier was er geen belemmering voor de komst van de megastallen. De tien gevallen zijn aanvragen uit die periode. De Volksgezondheidsraad heeft een onderzoek gedaan naar de eventuele gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, indien deze megastallen geplaatst zouden worden. Uit dat rapport kwam naar voren dat er geen schade voor de volksgezondheid zou zijn. Op dit moment is de vraag, is het handhaven van dat moratorium nog reëel? Wij als ChristenUnie zijn tegen megastallen, laat dat wel helder zijn.”

Een ander aspect van de portefeuille van de kersverse gedeputeerde is de verduurzaming van de landbouw. Toch moet er volgens Staghouwer niet blind gekeken worden naar biologische landbouw. “We moeten rekening houden met het gemiddelde. Het gaat om de samenspel tussen biologische landbouw en de veel voorkomende landbouw. We willen de landbouw niet gaan opleggen om de biologische weg te bewandelen. En wat dat betreft zie ik een positieve toekomst voor de landbouwprovincie Groningen.”

Staghouwer is optimistisch ingesteld, maar ziet om zich heen ook hoe lastig ondernemers in het MKB-segment het hebben. “Er zijn met name in het Midden- en Kleinbedrijf veel zorgen bij ondernemers. Er moet een omslag komen zodat burgers hun geld weer durven te besteden. Dat sentiment moet veranderen. Daarnaast ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de banken, gezien de moeite waarmee ondernemers financiering kunnen krijgen. Vandaar dat er nu wordt gekeken om vanuit de provincie steun wat betreft financiering te geven aan het MKB.”

Toekomst

“Kijk, ik ben een realist, ik zie wat de problemen zijn. Daarnaast ben ik ook van mening dat we de bodem hebben gehad. Wij als ChristenUnie lopen niet voor onze verantwoordelijkheden weg. We zijn gevraagd om mee te doen vanwege onze constructieve houding. Het sociale beleid is een punt waar we ons sterk voor hebben gemaakt en daar mag je ons op afrekenen. We gaan nu keihard aan het werk en we hopen het resultaat over twee jaar te laten zien. De komende periode is een mooi podium om te laten zien wat we waard zijn.”

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here