Aanleg kunstgrasvelden lijkt kwestie van tijd

0
90

Laatste voorbereidingen worden achter de schermen getroffen

BUITENPOST – Ook tijdens de afgelopen raadsvergadering werd niet ingestemd met een plan van het GBA en de PvdA om kunstgrasvelden aan te leggen in de gemeente Achtkarspelen. De andere partijen zagen een motie daartoe niet zitten, omdat zij eerst een betere onderbouwing willen zien. Deze onderbouwing moet er eind deze maand wel zijn, dan wil een meerderheid van de raad een beslissing nemen.

Tijdens de vergadering werd nog vurig betoogd voor de komst van de kunstgrasvelden. “Wij willen niet populistisch zijn, maar nu er na jaren bezuinigen een mooi resultaat is, moeten we dat ook inzetten,” stelde Max de Haan (GBA). “Wij weten dat het college plannen heeft met een deel van het resultaat, omdat die al zijn gelekt.” Steun voor dit plan vond hij bij de PvdA, die ook een motie van soortgelijke strekking had ingediend. Volgens fractievoorzitter Gerda Postma kan niet gewacht worden met de aanleg van de velden. “Buitenpost verzuipt op dit moment in haar velden,” zei het raadslid.

Andere partijen lieten merken voorstander te zijn van de plannen, maar niet nu al ermee in te willen stemmen. “We willen het geld nu eerst reserveren en wachten op de uitgewerkte plannen van het college,” zei Sjoerd Groenhof (FNP). “We weten dat zij bij de kadernota met een plan komen.” Het raadslid verwonderde zich over de opstelling van de PvdA als het ging om het kunstgrasveld in Twijzel. Volgens Groenhof is de nood ook daar hoog.

Bij het stemmen over de moties gebeurde iets opmerkelijks. Toen GBA aankondigde tegen PvdA-plannen te zullen stemmen, omdat het veld in Twijzel niet was meegenomen, vroeg Postma ogenblikkelijk een schorsing aan. Na een overleg van tien minuten was in haar motie wél een kunstgrasveld in Twijzel opgenomen. Volgens de fractievoorzitter was zij overtuigd door de argumentatie van het GBA. Dit leidde tot hilariteit bij de overige fracties. Groenhof: “In minder dan één minuut heeft de PvdA er vier ton bij. Als we ze een uur aan het werk zetten, heeft elk dorp een kunstgrasveld.”

Achter de schermen

Ondertussen wordt in het ambtelijk huis wel gesproken over de aanleg van de velden. Wethouder Marten van der Veen (FNP) heeft diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de haalbaarheid ervan. Begin vorige week nam hij nog een rapport in ontvangst waaruit blijkt dat jaarlijks € 70.000,- bespaard kan worden door een deel van het onderhoud van de sportvelden uit te besteden aan de verenigingen. Alleen specialistisch werk zou dan nog bij de gemeente blijven. Van der Veen zegt blij te zijn met het rapport. “Het is geweldig en het kan ons helpen. Wij hebben hiermee ook een overzicht met wat wij de komende jaren qua onderhoud kunnen verwachten.”

Over de plannen voor de nieuwe kunstgrasvelden wil Van der Veen nog niet teveel zeggen. Bij doorvragen blijkt echter wel dat het college in een ver gevorderd stadium is. “We kijken naar de inverdienmogelijkheden bij het aanleggen van nieuwe velden,” zegt hij. “We kijken wat de mensen zelf kunnen doen, maar ook of we een hogere huur voor kunstgrasvelden kunnen vragen ten aanzien van de traditionele velden. Daar willen we juist geen hogere huur voor gaan vragen, want dat past niet in deze tijd.” De wethouder verwacht dat de jaarlijkse exploitatie van de velden in de tienduizenden euro’s loopt.

Dat er aan het begin van het nieuwe seizoen al kunstgrasvelden liggen, is volgens Van der Veen ondenkbaar. “Dan moeten de kabouters het doen,” zegt hij. “Alles heeft zijn tijd nodig. Ten aanzien van de sport is er te weinig geld en in de laatste jaren ook te weinig geïnvesteerd. Dat zullen we nu moeten gaan rechtbreien zodat de verenigingen ook weten waar ze aan toe zijn. Ik vind dat we daarmee iedereen recht doen. De verenigingen moeten weten wat ze aan de gemeente hebben.”

Dubbele gevoelens

Hoewel alle raadsleden de verschillende verenigingen het beste wensen, is achter de schermen nog wel twijfel over de noodzaak van de kunstgrasvelden. Zo vragen een aantal raadsleden zich af of de aanleg van een kunstgrasveld beslist noodzakelijk is. De vraag wordt opgeroepen door de financiële situatie in de gemeente. Steeds meer mensen raken werkloos en dit drukt stevig op de gemeentekas. Sommige raadsleden zijn dan ook benieuwd of de wateroverlast niet op andere manieren, bijvoorbeeld door het aanleggen van drainage, kan worden opgelost. Het compleet verplaatsen van het sportpark van Buitenpost naar een hoger gelegen locatie, is niet aan de orde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here