Armoedebeleid Grootegast niet populair bij doelgroep

0
71

Nieuw beleid in de maak

GROOTEGAST – In de gemeente Grootegast komen op dit moment 430 huishoudens in aanmerking voor het armoedebeleid, maar slechts 32,5% maakt hiervan gebruik. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Diezelfde organisatie concludeert daaruit dat met het huidige beleid onvoldoende mensen bereikt worden en daarom komt er op korte termijn nieuw beleid. Over een week spreekt de gemeenteraad over een visiedocument, dat deze zomer is opgesteld.

Een voornaam punt is het nieuwe beleid is dat ‘betaald werk de beste manier van armoedebestrijding’ is. “Tegelijkertijd realiseren we ons dat betaald werk niet voor iedereen is weggelegd,” is in het stuk te lezen. Toch moet volgens het college geïnvesteerd blijven worden in het activeren van werklozen. Daarnaast zijn nog meer clichés in het stuk te lezen. Zo moet ‘rust en zekerheid als basis’ gelden, moet er ‘een balans tussen eigen kracht en professionele ondersteuning’ zijn en komt er aandacht voor kinderen in armoede.

Om deze doelen te bereiken zullen tal van acties opgezet worden. Zo wordt er naast individuele bijstand gekeken naar een participatiefonds, een collectieve ziektekostenverzekering, langdurigheidstoeslag, het kwijtschelden van belastingen en de inzet van het GKB. Deze laatste organisatie zorgt onder meer voor voorlichting en budgetbeheer van verschillende inwoners in de gemeente. Daarnaast wil de gemeente gaan samenwerken met onder meer de voedselbank.

Voor het beleid wordt in 2014 ruim twee ton gereserveerd. Dat is ruim € 20.000,- hoger dan in het verleden uitgegeven werd. Wel moet de gemeenteraad nog een akkoord geven voor de plannen. Volgende week wordt er voor het eerst over gesproken, waarna een definitief plan begin volgend jaar klaar moet zijn.