Weer traditionele haringuitreiking in Niekerk

0
70

NIEKERK – Voor de 538e keer vindt woensdag de traditionele haring uitreiken plaats bij de Hervormde kerk in Niekerk. Dat gebeurt op grond van een legaat dat een zekere Menno Jeltema naliet aan de voogdij van het Pepergasthuis in Groningen. Menno Jeltema legateerde aan het Pepergasthuis een aantal grazen land onder Het Faan onder de eeuwigdurende verplichting, dat jaarlijks onder de armen van Niekerk, Faan en Oldekerk een ton haring zou moeten worden uitgereikt. De voogdij heeft zich elk jaar correct aan deze verplichting gehouden. In 1979 is echter besloten de verplichting af te kopen omdat er toen geen armen meer waren en omdat de haringprijzen enorm waren gestegen. Er is een stichting gevormd die ten doel heeft het haring uitreiken “als traditie” voort te zetten. De stichting heeft een kapitaaltje dat bij de Rabobank is belegd. In 1995 heeft de Rabobank Zuidelijk Westerkwartier de stichting een gift gedaan waardoor het kapitaal is toegenomen. Zodoende is nu de mogelijkheid ontstaan deze traditie nog jarenlang voort te zetten. Ook dit jaar wordt de haring per ouderwetse boerenwagen bij de kerk bezorgd. Aankomst bij de Hervormde Kerk rond 16.30 uur.