de plaatselijke horecabedrijven De Klap en PAUL nemen kennis van de verklaring van de Handelsvereniging

0
13

Met verbazing namen wij, de plaatselijke horecabedrijven De Klap en PAUL kennis van de verklaring van de Handelsvereniging over de aankomende feestweek. In De Streekkrant van dinsdag 29 april is te lezen hoe de Handelsvereniging, vertegenwoordigd door voorzitter Lodewijk van Laten, zich uitlaat over het feit dat er dit jaar geen feesttent te vinden is tijdens de feestweek van Grootegast. Volgens Van Laten is dit te wijten aan de horecaondernemers zelf. Ze hebben hun uiterste best gedaan bij De Klap, maar hij wil echt niet en PAUL zou gezegd hebben dat hij het dan misschien volgend jaar wel doet. Ook zou hierdoor de tijd verstreken zijn om als Handelsvereniging zelf nog iets te regelen. Niets is echter minder waar.
Als eerste was De Klap de afgelopen tien jaar altijd bereid om een feesttent neer te zetten in het park, voor het dorp. Het programma in de feestweek wat plaatsvindt in de tent werd altijd in zijn geheel zelf door De Klap gefinancierd. Daar vorig jaar de feestweek samenviel met het Pinksterweekend werd het voorstel geopperd om de tent een week later in het park te plaatsen. Hoewel hier in beginsel positief door de Handelsvereniging op gereageerd werd, is er later door de Handelsverenging besloten om het toch niet te doen.
De uitbaters van De Klap en PAUL zijn van mening dat er bij een feestweek een feesttent hoort, óók  als hier geen winst uitgehaald wordt hoort dit bij een dorpsfeest en heb je als horecaondernemer dat over voor het dorp. Op het moment dat de plaatselijke Handelsvereniging in zakelijk opzicht geen aanpassing wil doen om enigszins quitte te spelen wordt het een moeilijk project voor de uitbaters om aan te beginnen.
Ten tweede heeft zowel PAUL als De Klap in februari al te kennen gegeven dat ze er dit jaar niks voor voelden om als verantwoordelijke een tent neer te zetten in het park. Hierop heeft de handelsvereniging nimmer gereageerd. We mochten er dan ook vanuit gaan dat de Handelsvereniging, die in dit geval net zoveel tijd heeft gehad als de horecaondernemers voorgaande jaren, zelf genoeg tijd had om het een en ander te organiseren. Het heeft er in het nieuwsbericht van 29 april dan ook de schijn van dat het in gebreke blijven van de Handelsvereniging achteloos op het bordje van de horecabedrijven PAUL en De Klap wordt geschoven.
Namens PAUL en De Klap
Paul Donker en Sven Storms

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here