Kollumerland benoemd deze week nieuwe wethouders

0
35
Kollumerland - bestuursakkoord

Jan Benedictus nieuw gezicht in de gemeente

KOLLUMERLAND C.A. – In Kollumerland c.a. zijn ze er uit. De komende vier jaar zijn het de FNP, VVD en de PvdA die de kar gaan trekken in de gemeenteraad. De beoogd wethouders; Paul Maasbommel (PvdA), Jelle Boerema (VVD) en Jan Benedictus (FNP), worden komende donderdag benoemd. Voor het CDA was, voor het eerst in jaren, geen plaats in de coalitie.

Donderdagmiddag werd in Fogelsanghstate in Veenklooster voor de pers het bestuursakkoord, dat de titel ‘Grenzen verleggen met elan’ heeft meegekregen, gepresenteerd. Omdat de FNP tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart jongstleden als grootste partij uit de bus kwam hebben zij het initiatief genomen om de informatiefase op te starten. Daarvoor werd informateur Hendrik ten Hoeve ingeschakeld.
‘Het was voor ons direct duidelijk dat wij niet met het CDA in gesprek zouden gaan’, vertelt Wieger Rekker. ‘Aangezien we in een eerder stadium tegen Lieuwe Bijleveld hebben gestemd als wethouder in de gemeente Kollumerland, zou het behoorlijk ongeloofwaardig zijn wanneer wij wel met het CDA in gesprek zouden gaan. Wij hebben dan ook geen contact met hen gezocht. Dat had ook te maken met het feit dat het CDA qua stemmen één zetel verloren heeft. Dat gold eigenlijk ook voor de ChristenUnie. Zij hebben in de verkiezingsperiode duidelijk de samenwerking met het CDA gezocht, en om die reden vielen ook zij af.’
Rekker vervolgt: ‘We zijn direct gaan praten met de PvdA en de VVD. We zijn een arme gemeente, en we kunnen ons daarom geen vreemde plannen permitteren. De PvdA en de VVD hadden net als de FNP geen vreemde plannen op het programma. We waren het direct op veel punten met elkaar eens, en wilden de gesprekken graag met elkaar aangaan. We hebben vijf sessies met elkaar gehad, en afgelopen week zijn de gesprekken met goed gevolg afgerond.’
Wat het bestuursakkoord betreft is er gekozen voor een titel die misschien in eerste instantie wenkbrauwen doet fronzen. ‘Maar we weten, de bomen groeien niet tot in de hemel. We zullen grenzen moeten verleggen. De FNP is niet voor het samengaan van gemeentes, maar als het noodzakelijk is gaan wij daar wel in mee’, aldus Rekker. ‘We hebben er ontzettend veel zin in om de komende vier jaar aan de slag te gaan. Ik denk dat hier een bestuursakkoord ligt waar we de komende vier jaar goed mee vooruit kunnen.’
De drie wethouders voor de periode 2014-2018 kennen twee bekende gezichten. Paul Maasbommel en Jelle Boerema blijven zitten waar zij zitten, met bijna dezelfde portefeuilles. Ook is er een nieuw gezicht bij: Jan Benedictus. Benedictus is afkomstig uit Boelenslaan, en was de afgelopen jaren wethouder in de voormalige gemeente Skarsterlân. ‘Voorafgaand aan de verkiezingen hebben wij al eens voorzichtig in onze eigen kring gekeken wie er eventueel geschikt zou zijn als wethouder. Maar we kwamen al snel tot de conclusie dat we zo iemand niet uit eigen kring zouden moeten halen. Ikzelf ben al acht jaar uit het werk, raadslid zijn oké, maar om weer met een baan te beginnen was me wat teveel van het goede.
We hebben toen al eens voorzichtig om ons heen gekeken, en Benedictus leek toen al een goede optie.’
Qua portefeuille neemt Benedictus de zaken van Lieuwe Bijleveld over: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu, agrarische zaken, grondbeleid, toezicht & handhaving, en wordt tweede loco-burgemeester. Jelle Boerema houdt zijn huidige portefeuille, maar ruilt met burgemeester Bearn Bilker financiën en economische zaken. Economische zaken gaan naar de burgemeester. Verder houdt Boerema openbare werken, verkeer en vervoer, afvalinzameling, recreatie en toerisme, sport, lokale omroepen, deregulering en wordt eerste loco-burgemeester. Paul Maasbommel blijft belast met sociaal domein, onderwijs, voorzieningen, ICT-beleid en Kabel Noord. De burgemeester gaat onveranderd over veiligheid/brandweer/politie, bestuurskracht, bestuurszaken, personeel en organisatie, voorlichting/communicatie, energiebedrijf, Lauwersmeer, cultuur, monumenten en blijft hij ambassadeur in de brede zin.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here