Niet de gemeente bepaalt wat er gebeurt, maar burgers

0
8
Zuidhorn Nieuwe Wethouders-4

Nieuw college Zuidhorn wil vaak de boer op

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn heeft een nieuw bestuursakkoord. Gisteravond werden Fred Stol (CDA), Bert Nederveen (CU) en Henk Bakker (GL) geïnstalleerd als wethouder. Een kleine week eerder kreeg de pers een voorproefje. In het akkoord zijn weinig concrete plannen te vinden. De samenstellers wilden juist een akkoord schrijven over de manier waarop ze de komende jaren met de inwoners omgaan.
Met de komst van GroenLinks in het college lijkt definitief een nieuwe trend van besturen te ontstaan. Niet langer de gemeente bepaalt wat er gebeurt, maar de initiatieven moeten van de inwoners komen. Zo gaat het college de gemeente in om te vragen wat de burgers verlangen. Volgens wethouder Fred Stol lijkt het sterk op de manier die hij onder meer toepaste bij de aanleg van de nieuwe speelruimte in Den Horn en verschillende fietspaden. “De werkwijze die ik de afgelopen vier jaar heb toegepast, dat is de nieuwe insteek die ik graag terug zie komen in de totale gemeente. Ik deed het wel op mijn eigen vlak en die werkwijze is goed bevallen.”
Veel punten in het akkoord lijken terug te komen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Zo is er nadrukkelijk aandacht voor laagfrequent geluid en de gevolgen van de aardgaswinning. “Eén van de pijlers van het akkoord is dat het niet alleen gaat om de organisatie, maar ook de inwoners,” vertelt wethouder Henk Bakker (GL). “De komende week gaan we een paar dagen de hei op om te kijken hoe we het precies gaan inrichten. We denken aan het organiseren van spreekuren in de dorpen en andere manieren om frequent contact te houden met de mensen. Het akkoord is ook gepresenteerd aan de dorpsverenigingen en dat heeft tot een aantal aanpassingen geleid.” Een ander belangrijk punt is dat de collegeleden op belangrijke thema’s in duo’s gaan werken. Zo is Bakker verantwoordelijk voor het sportbeleid, maar heeft Stol zeggenschap over de gebouwen. Bakker: “We moeten alleen nog bespreken wie wanneer naar buiten treedt.”
Wethouder Stol is trots op het akkoord, omdat het ‘midden tussen de mensen’ staat. “We gaan van aanbod naar vraaggericht werken. Alle partijen hebben dezelfde insteek. Tegelijk moeten we wel de zwakkeren beschermen en solidair zijn met de mensen om ons heen. De tijd van een kunstgrasveld of een woonwijk voor een bepaald dorp hebben we gehad. Er zijn geen wensenlijstjes meer.” Straks is de wethouder verantwoordelijk voor onder meer de ruimtelijke ordening en dus de Oostergast. “Het is niet de meeste eenvoudige portefeuille, maar bang ben ik er niet voor. Als de markt verder indondert zie je dat direct in de grondexploitatie. Telkens weer zal ik naar de raad gaan om hun te vragen hoe we dit op moeten lossen. Het kan een hoofdpijndossier worden, maar als ik maar open en eerlijk erover ben, kan het geen plotselinge verrassing zijn.”
De overvolle portefeuille van Bert Nederveen wordt de komende vier jaar iets kleiner. Onderwijs gaat naar Henk Bakker. “Privé heeft daar ook wel een rol gespeeld,” zegt Nederveen. Hij had met financiën, het sociaal domein en onderwijs de afgelopen vier jaar de zwaarste portefeuille. “De komende vier jaar zal het sociaal domein eerder meer worden dan in de afgelopen jaren. Ik wilde graag iets kwijt. Het sociale domein heb ik gehouden omdat daar continuïteit heel belangrijk is, zowel in regionaal als provinciaal verband. Als je kijkt naar de jeugdzorg zie je dat provinciaal veel wethouders daarmee moesten stoppen. Het is dan ook belangrijk dat er mensen doorgaan.”
Van het onderwijs doet hij nu wel afstand. “In de afgelopen vier jaar zijn er hele belangrijke stappen genomen. Het RIHP is opgesteld en er ligt een plan voor de komende jaren. Ook komt de brede school er. Ik kan iets achterlaten, waarvan er een goed fundament ligt. Het is niet zo dat er graag van af wilde, maar er moest iets af.”
Hoewel de invloed van de burgers groot wordt, blijven de beslissingen wel op het gemeentehuis genomen worden. “Je moet uiteindelijk keuzes maken. Dat zal vaak in het college of de gemeenteraad gebeuren, maar het gaat erom dat je in de voorbereiding er naartoe de mensen meeneemt. Je moet niet benauwd zijn om uiteindelijk zelf een knoop door te hakken,” zegt Bakker.
PvdA definitief naar de oppositie
Als grootste partij koos Stol’s CDA ervoor om de PvdA in te wisselen voor de GroenLinks. “De zorg was voor de PvdA het allerbelangrijkste, maar als je de samenleving inricht heb je ook de hardware. We kozen voor GroenLinks omdat die partij zich bewust is van zowel de software als de hardware. Als ik in de schoenen van de PvdA stond vond ik het ook niet leuk. Nu moet je als partij je wonden gaan likken en sterker terugkomen.” Een andere reden om voor GroenLinks te kiezen was dat de partij groter is dan de PvdA.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here