Oppositie mist financiële onderbouwing coalitieakkoord Achtkarspelen

0
5
63_Wethouders nieuw college Achtkarspelen benoemd

BUITENPOST – Het coalitieakkoord van Achtkarspelen is niet deugdelijk financieel onderbouwd. Dat is het grootste kritiekpunt dat de oppositie afgelopen week leverde tijdens de presentatie van het akkoord aan de gemeenteraad. De partijen CDA, CU en VVD hadden ruim een half uur nodig om hun kritiek te geven. Niet dat het een groot effect had, want nog geen tien minuten later werd het nieuwe college beëdigd.
De meeste kritiek kwam van het CDA. De partij doet voor het eerst niet mee in het college. Volgens leider Lydeke Zandbergen een reden om een streep te zetten. “Er is een nieuwe toekomst en er staat ons financieel zwaar weer te wachten.” Even daarvoor had ze haar pijlen op de coalitieonderhandelingen gericht.
Ze pakte het op vanaf het punt dat de ChristenUnie met de FNP brak. “Vanaf vrijdag 11 april ging het niet meer om het belang van alle burgers, maar om het belang van enkele personen. Er was geen vertrouwen meer, maar wantrouwen. Er is sprake van achterkamertjespolitiek en dat maakt mij boos. Heel boos.” Wat het Zandbergen stak was dat haar partij vanaf dat moment – er waren voor 11 april al drie gesprekken geweest met het CDA – niet meer werd uitgenodigd voor de onderhandelingen.
Toch wil het CDA constructief oppositie voeren. “Op sociale zaken en financiën zijn we blij met de wethouder van de PvdA. De verwachtingen zijn dan ook hoog.” Ze wees daarbij op de kennis die de partij volgens haar in huis moest hebben over deze onderwerpen en het feit dat de PvdA in de regering zit. Kritischer was ze op de FNP en dan met name wethouder Marten van der Veen. Die zal volgens de partij de komende jaren weer de nodige fotomomenten hebben om zo in de krant te verschijnen.
“In het programma worden veel hoge verwachtingen gewekt, die je niet kunt nakomen. De haal- en betaalbaarheid van die plannen zijn niet in kaart gebracht. Er is niet het lef geweest om keuzes te maken,” vond Zandbergen. Verder wees zij erop dat het college had kunnen bezuinigen als er op het aantal wethouders 0,5 FTE bezuinigd was.
“Ik heb het betoog van Max de Haan van vier jaar geleden bekeken. Wat had hij en zijn fractie zich geërgerd aan het feit dat het coalitieprogramma ook in het Fries gedrukt moest worden. Onverantwoordelijk was het toen in tijden van crisis. Wij vinden ook dat je de Friese taal moet koesteren, maar niet ten koste van alles.”
Minder kritisch waren de twee andere oppositiepartijen. “Over het algemeen kunnen we ons wel vinden in de hoofdlijnen, maar het is wat futloos,” stelde Ypie Spoelstra (CU). “Het is duidelijk dat de agrariërs het lastig krijgen. Uitbereiding is alleen mogelijk binnen de huidige bestemmingsplannen, maar we weten allemaal dat er bijna geen mogelijkheden zijn. Wat ook opvalt is dat de samenwerking met Tytsjerksteradiel niet eens staat genoemd. Mocht die verbroken worden, dan heeft de provincie hier vast wel een oplossing voor.” Welke oplossing dit was, zei ze niet.
Lineke Kingma (VVD) zag hier en daar wel kansen. “Er is voor de raad nog genoeg overgelaten om over te kunnen discussiëren,” zei ze. Ook zei hamerde op plannen met een financiële onderbouwing.
Volgens FNP-voorman Sjoerd Groenhof hoeft de raad zich over dat laatste geen zorgen te maken. “Dit akkoord gaat over de ‘wat’-vraag, niet de ‘hoe’. We krijgen over een paar weken al de kadernota en daarin is te zien hoe de meerjarenbegroting eruit komt te zien.” Over de extra kosten die de gemeente moet maken om het programma in het Fries te vertalen zei hij: “Ik weet nog dat vier jaar geleden het CDA het programma vol trots in het Fries presenteerde. Ik vind het daarom nu een bedacht argument.”
Direct na de bespreking van het akkoord werden de wethouders Marten van der Veen (FNP), Max de Haan (GBA) en Gerda Postma (PvdA) benoemd. De plekken die zij achterlaten in de raad worden opgevuld door Wietske Poelman (FNP), Rinus Buising (GBA) en Jaap Braams (PvdA).
Op de foto gemaakt door Binne-Louw Katsma is te zien dat Max de Haan voor het eerst tóch een pak draagt, al had hij gezegd dat niet te zullen doen. ‘Er is inmiddels al zoveel over dat pak gepraat, ook binnen het GBA, dat ik er over nadenk het pak maar te gaan declareren bij de GBA,’ grapte De Haan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here