Staatsbosbeheer wil voorzieningen in De Mieden

0
8

REGIO – Staatsbosbeheer ziet kansen en mogelijkheden voor een unieke gemeenschap van weidevogels het natuurgebied De Mieden onder Buitenpost. Volgens Staatsbosbeheer heeft het gebied alle kenmerken van een karakteristiek venenweidelandschap in zich. Dit halfopen natte landschapstype is volgens boswachter Jeffrey Huizenga van Staatsbosbeheer vrijwel nergens meer aanwezig op deze schaal in de Provincie Fryslân: ‘Het gebied is nog bijzonder gaaf, doordat er geen grote verkavelingen hebben plaatsgevonden. Je vindt er zelfs nog de laatste intacte blauwgraslanden die bijzonder rijk zijn aan plantensoorten zoals de blauwe knoop en orchideeën.’ Het gebied wacht al decennia op een goede inrichting die nodig is om de aanwezige natuurwaarden blijvend te kunnen behouden en beschermen. Volgens Staatsbosbeheer is er onder andere actie nodig wat betreft het schone grondwater dat weggepompt wordt door de gemalen in het gebied. ‘Als we daar niets aan doen dan raken we een compleet ecosysteem kwijt met al zijn bijzondere planten en dieren.’ De Mieden is belangrijk voor broedvogels die op de rode lijst van bedreigde diersoorten staan, waaronder de grutto, tureluur, slobeend en de roerdomp. Staatsbosbeheer beheert ruim de helft van de duizend hectare beschermde natuur. Er komen nog nauwelijks bezoekers het gebied bezoeken, en dat terwijl het een bijzondere samenstelling van vogels kent. Zo zijn alle veertien primaire weidevogels de afgelopen jaren als broedvogel vastgesteld, waaronder de zomertaling en de zeldzame kemphaan. Bovendien is het één van de enige plaatsen in Nederland waar tientallen watersnippen broeden. Staatsbosbeheer pleit ervoor dat er meer bezoekers dit gebied komen te zoeken. ‘Het zou mooi zijn als er voor de bezoekers voorzieningen komen waardoor je echt het gebied kan ervaren met respect voor de dieren die hier leven. Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwe kijkpunt welke is gerealiseerd met de Gemeente Achtkarspelen en Dorpsbelang Augustinusga langs een fietsknooppunt in de Broeksterpetten. Er liggen kansen voor ondernemers, De Mieden heeft alles in zich voor recreanten, maar dan moet er wel een goed netwerk worden ingericht met onder andere fiets- en wandelpaden. Het is nu misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân, maar Staatsbosbheheer ziet dat graag anders. We willen graag de bezoekers laten zien hoe uniek dit landschap is. Het zou heel verstandig zijn om de recreatieve voorzieningen voor fietsers en wandelaars te verbeteren bij de inrichting van het natuurgebied De Mieden. Dan is er ook de mogelijkheid financiële ruimte  te maken, want geld voor beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen is er bij Staatsbosbeheer vrijwel niet meer.’ Er is al een fietsroute van twintig kilometer door De Mieden te vinden. Kijk voor een routebeschrijving en kaart op www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan/activiteiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here