De Marne heeft financiën weer op orde

0
15

OZB stijgt nog eenmaal met 10%

LEENS – De gemeente De Marne staat weer in de zwarte cijfers nadat zij begin dit jaar onder financieel toezicht werd geplaatst. Wethouder Kor Berghuis (CDA) verwacht dat de gemeente de komende jaren geen verlies meer zal draaien. Toch gaat de vlag nog niet uit in Leens, omdat de gemeente erg afhankelijk is van het geld dat ze krijgen uit Den Haag.
Zorgen zijn er genoeg. Hoe gaat het bijvoorbeeld volgend jaar met de decentralisaties van de zorg? “De bedragen die van Den Haag krijgen wisselen van week tot week. Het wordt bij ons over de schutting gemieterd en wij moeten het er mee doen,” zegt Berghuis. In totaal krijgt de gemeente volgend jaar 5 miljoen om alles te betalen en daar doet de gemeente zelf geen cent bij, al was het maar omdat het geld er niet is. “Wel houden we er rekening mee dat niet alles op tijd geregeld is en daarom hebben we voldoende weerstandsniveau.” Zo houdt de gemeente een bedrag van zo’n 6 miljoen euro aan reserves achter de hand.
Volgend jaar moeten ook de effecten te zien zijn van de bezuinigingen die dit jaar zijn ingezet. Zo neemt de gemeente afscheid van een aantal personeelsleden. “Dat gaan we in 2014 niet meer redden, maar in 2015 hebben we dat wel rond,” zegt Berghuis. De gemeente loopt vertraging op nu de bonden alle overleggen hebben opgeschort in verband met landelijke overleggen. “Het besluit over wie blijven en wie niet is inmiddels wel genomen. We kijken nu naar de manier waarop er afscheid wordt genomen.” In totaal verdwijnt er bijna 13 FTE, maar volgens de wethouder gaat het om nog geen handvol ontslagen. “De helft hadden we al bespaard door vacatures niet in te vullen. Ook hebben enkele collega’s een baan op een andere afdeling gekregen.”
Dat er bezuinigd wordt zullen de inwoners gaan merken. “De dienstverlening komt op een lager niveau. We zullen al onze reguliere taken voortzetten, maar daarbij wel proberen om efficiënter te gaan werken.” Het onderhoud van de wegen, bruggen en het openbaar groen wordt teruggeschroefd. Ook op voorzieningen en subsidies wordt bezuinigd. “Met de slag die we gemaakt hebben is de zaak nu goed op orde.”
Het bezuinigingen op wegen mag niet ten koste van alles gaan. De gemeente Zuidhorn besloot daar enkele jaren geleden toe, waarna het onderhoud van de wegen dit jaar met een 3,9 werd beoordeeld. Berhuis wil dat niet in zijn gemeente. “We moeten goede keuzes maken, anders komt het als een boemerang terug. De wegen zitten nu op het niveau van een 8,5. Dat mag straks een 7 worden. Het zal spannend worden, want bij een kwakkelende winter hebben we minder kosten dan wanneer het wegdek opvriest.”
Geïnvesteerd wordt er ook de komende jaren in het toerisme en recreatie, met name in het Lauwersmeergebied. Daarnaast wil het college een inhaalslag maken als het gaat om het onderhoud van de scholen. “We hebben een huisvestingsplan gemaakt en zijn nu afhankelijk van het tempo van de scholen. We kijken bijvoorbeeld naar de luchtkwaliteit.” Of er nog toekomst is voor basisonderwijs in Ulrum kan Berghuis niet garanderen, maar wel zegt hij ervan overtuigd te zijn dat er dingen gaan wijzigen in de plannen die de schoolbesturen nu hebben.
Wat de inwoners volgend jaar ook gaan merken is dat de OZB alweer omhoog gaat, ditmaal met 10%. “Dat is geen nieuws, want dat hebben we in 2011 of 2012 al afgesproken,” vertelt Berghuis. “We gaan ervan uit dat dit de laatste grote ingreep is. Als we de kans hadden gehad om de OZB met maar zeven of acht procent te verhogen, dan was me dat heel dierbaar geweest.” Tegenover de verhoging staat een verlaging van de afvalstoffenheffing. “Globaal gaan inwoners tussen de 4 en 5% meer aan lasten betalen.”
Door de ingrepen verwacht Berghuis dat de gemeente de komende jaren niet meer onder toezicht van de provincie zal staan. Grote bezuinigingen zijn daarvoor niet nodig, al wordt er in 2016 nog wel 160.000 euro bezuinigd op het bibliotheekwerk. “Samen met Biblionet moeten we kijken wat er mogelijk is. Daarbij moeten we ook met de mensen in het dorp kijken wat zij kunnen betekenen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here