Ontdek de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn opnieuw

0
17
Zuidhorn Loes Jansen Sandra ter Veen

“We moeten creatief denken en lef tonen”

ZUIDHORN – Ze zijn er nu echt klaar voor: de medewerkers van de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) organiseren op 6 november een openbare bijeenkomst om zichzelf te presenteren. Waar achter de schermen al een poos gewerkt werd aan een transformatie van de stichting zelf, is nu de tijd rijp om ook voor het voetlicht de transformatie compleet te maken. En dat moet ook, want 2015 en 2016 zullen in het teken staan van die andere transformatie: grote veranderingen in de zorg doordat de landelijke overheid taken overhevelt aan de gemeente. SWgZ is er klaar voor. Een uitdaging wordt het wel. “We moeten creatief denken en lef tonen”, aldus Loes Jansen, algemeen leidinggevende. Maar daar beschikt dit stel wel over. Oordeel zelf maar.
Nieuwe gezichten, oude gezichten; van jongeren- en ouderenwerkers naar buurtteams en dorpswerkers. En dat alles onder het veelzeggende motto ‘dichtbij en voor iedereen’. Patrick Wijninga en Sandra ter Veen vormen het buurtteam voor Zuidhorn, Douwe van der Leij en Loes Lestestuiver zijn het buurtteam van Aduard en Sabine Snellen en Harry Rook vormen het duo dat zich buurtteam Oldehove en Grijpskerk mag noemen. “Iedereen heeft ook nog een overkoepelende taak”, vertelt Loes. “Zo hebben Sabine en Sandra een achtergrond als maatschappelijk werksters, Patrick en Douwe hebben het jongerenwerk als specialiteit en Harry gaat zich ook nog bezighouden met een healthy aging project.” Janet Postema en Esther Plezier die zich bezighouden met het vrijwilligerswerk, Bart Brandts Buys die zich combinatiefunctionaris sport en cultuur mag noemen en Elly Faber van het secretariaat maken het team compleet.
Er rust een zware taak op deze elf personen; één van de belangrijkste achterliggende gedachtes om bij de SWgZ een nieuwe lijn in te zetten. “Absoluut”, beaamt Loes. “2015 wordt als het ware nog een oefenjaar voor de gemeente, waarin iedereen zijn zorg houdt zoals dat nu ook is, maar in 2016 moet alles anders worden. Daarnaast heeft de gemeente ook nog eens te maken met de opschaling van gemeente Zuidhorn naar gemeente Westerkwartier. Een gigantische operatie”, noemt ze het vooruitzicht. Maar wel een uitdaging waar het team van SWgZ het allerbeste van gaat maken. “We willen nu zorgen dat we vertrouwde gezichten worden binnen de dorpen, zodat mensen straks laagdrempelig en dichtbij hulp kunnen vinden. Met elkaar kunnen we zorgen dat zowel de sterkeren als de zwakkeren in de maatschappij blijven meedoen. Het is echt niet zo dat we denken alles maar op te kunnen lossen”, tempert ze haar enthousiasme, “maar we kunnen in elk geval altijd meedenken.”
Loes heeft het over creatief denken en lef tonen om de komende jaren goed te laten verlopen. “Het is vooral een kwestie van goed blijven kijken wat de praktijk van je vraagt. De kanteling zoals het wordt genoemd, moet nog vallen. We werken steeds meer samen met andere partijen zoals bijvoorbeeld de Zonnehuisgroep die één keer per maand het Alzheimercafé organiseert. Hoe kunnen we bijvoorbeeld een oplossing vinden voor al die ouderen straks? Want we mogen niet meer aanbodgericht werken, maar sommige dingen laten zich wel voorzien.” Sandra, bijna een jaar aan de slag bij SWgZ meent dat het team er klaar voor is. “Het is ook een proces bij jezelf”, vindt ze. “Je bent hulpverlener, dus wat doe je graag: hulp verlenen. Maar nu moet het iets meer meedenken worden. Mensen moeten hun eigen regie behouden. Het is niet meer ‘u vraagt, wij draaien’, maar ‘hoe kunnen we het organiseren met alles wat er is’.” Let wel, de medewerkers van SWgZ zijn er zeker niet alleen om hulp te bieden. “Of we er ook zijn voor de leefbaarheid in de dorpen? Ja, juist veel meer. Als iemand een lekker huis heeft én een gezellige woonomgeving, dan is het grootste deel van zijn welbevinden al geregeld.” Dat ook dat deel van de buurtwerkers creativiteit en lef vraagt, bewijst het dorp Zuidhorn als geen ander. “Het enige dorp zonder een vereniging voor Dorpsbelangen”, laten de dames onheilspellend vallen. Sandra noemt het “een plek waar je woont, in plaats van een plek waar je leeft”. Loes spreekt van “een mix van los zand”. “Er is hier meer ondersteuning nodig om iets van de grond te krijgen”. Maar ze is niet voor één gat te vangen. “We zijn nu bezig om eens te kijken bij de kleine buurtjes wat we daar op kunnen zetten. Zo gana we binnenkort eens langs met de snertkar en dan gewoon eens het gesprek aangaan met de bewoners: ‘wat mis je en wat zou bij kunnen dragen aan een gezelligere buurt?’. Veel mensen weten niet eens waarvoor ze allemaal terecht kunnen bij de dorpswerkers. En dat is echt niet alleen als ze het heel zwaar hebben. Daarom nodig ik ook alle inwoners van de gemeente van harte uit een kijkje te komen nemen op 6 november. Oók die mensen die denken ‘ik heb wel wat te bieden en wil wel maatschappelijk betrokken zijn’.”
Op 6 november presenteert het hele team van SWgZ zich. Er is een boekje uitgekomen over de stichting welke aandacht krijgt, alle kantoren in het CCZ zijn te bezichtigen en wethouders Bert Nederveen en Henk Bakker zullen een woordje doen. Maar vooral is de bijeenkomst informeel, feestelijk en dynamisch. Een plek om contact te leggen met elkaar en kennis te maken. En: “laat ons werk voor zich spreken”. Ontdek het SWgZ opnieuw, wees welkom van 16.00 tot 18.00 uur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here