Grootegast zet in op sterke dorpen

0
85
joost-tanasale-2015

Joost Tanasale nieuwe dorpencoördinator

GROOTEGAST – Het visiedocument ‘Sterke Dorpen’ krijgt een vervolg in de praktijk. De gemeente Grootegast is voornemens de verschillende dorpen te ondersteunen. De gedachte erachter is tweeledig: de Rijksbezuinigingen zorgen ervoor dat Grootegast taken moet overdragen en Grootegast wil de dorpen voorbereiden op de aankomende herindeling.

Het dorpenbeleid is in samenspraak met de verenigingen Dorpsbelangen van Grootegast, Oldekerk-Niekerk-Faan, Sebaldeburen, Opende, Doezum, Kornhorn en Lutjegast opgesteld. “Het is een tendens om vanuit de overheid meer verantwoordelijkheid bij burgers en dorpen neer te leggen”, legt nieuwbakken dorpencoördinator Joost Tanasale uit. “Daarbij is het de bedoeling om vanuit de gemeente een meer faciliterende rol te gaan vervullen.” Volgens Tanasale speelt het Rijksbeleid een rol, de overheid die inzet op zelfredzaamheid van burgers. Het is niet de voornaamste reden van deze nieuwe dorpenvisie. Met het oog op de herindeling wil Grootegast ervoor zorgen dat de dorpen er straks klaar voor zijn. “We willen zeker inspelen op eventuele schaalvergroting”, aldus Tanasale. “Het bestuur komt dan verder van de burger af te staan en de verantwoordelijkheid voor verenigingen in het dorp wordt groter.”

Grootegast is met de verenigingen van Dorpsbelangen van de zeven dorpen om tafel gegaan en heeft zich daarbij laten inspireren door de Friese supergemeente Sudwest Fryslan. “Deze gemeente werkt met zes of zeven dorpencoördinatoren. Zij hebben het groots opgepakt, er wordt bijvoorbeeld ook financiële verantwoordelijkheid bij de dorpen neergelegd. Zover zijn we in Grootegast nog niet. Het aankomende jaar wordt een pilotjaar.”

Contactpersoon

En in dat pilotjaar wordt Tanasale het aanspreekpunt voor de verenigingen Dorpsbelangen. De medewerker van de gemeente Grootegast richtte zich tot 1 oktober jongstleden vooral op zijn werk als communicatieadviseur, daar is sinds deze maand verandering in gekomen. De inwoner van de stad Groningen blijft achttien uur actief op de afdeling communicatie en als bedrijvencontactfuntionaris, de overige achttien uur richt hij zich op zijn nieuwe taak als dorpencoördinator. “Ik word inderdaad de contactpersoon voor de dorpen”, vertelt hij. “Daarbij is het visiedocument Sterke Dorpen leidend. Deze notitie is in samenspraak met de dorpen zelf opgesteld.”

Het pilotjaar gebruikt Tanasale om nader kennis te maken met de dorpen en het contact te zoeken met de verenigingen van Dorpsbelangen wanneer ze daar behoefte aan hebben, en hen te woord te staan wanneer ze vragen hebben. “Het ene dorp ziet ’t meer zitten dan het andere dorp, dat mag ook. Het ene dorp zal ook aangeven meer contactmomenten te willen dan andere dorpen, we laten ze daarin vrij.”

Na een jaar wordt de werkvorm geëvalueerd en kan het zijn dat de werkvorm wordt aangepast. “Maar dat wordt tegen die tijd bekeken. We richten ons met het dorpenbeleid niet zozeer op de individuele burger, we kijken naar het algemeen belang van het dorp. En ons doel is om de verenigingen Dorpsbelangen te ondersteunen richting de herindeling, zodat ze zelfstandiger kunnen werken. Het is een mooie uitdaging en ik ga ‘m met veel plezier aan.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here