Herindeling Westerkwartier vanaf 2019

0
47

STREEK – De stuurgroep Samenwerking Westerkwartier stelt de vier gemeenteraden in het Westerkwartier  voor per 1 januari 2019 over te gaan tot herindeling.  Deze datum wijkt af van de tot nu toe door de gemeenten beoogde datum van 1 januari 2018.

Voor de vier gemeenten in het Westerkwartier is 1 januari 2019 een ‘harde’ datum.  De toekomstige samenwerking met de gemeente Noordenveld en de positie van het Middag-Humsterland zullen voor die tijd bepaald zijn. De stuurgroep komt op korte termijn met een nieuwe, uitgewerkte planning, uitgaande van de datum 1 januari 2019. De raden moeten zich formeel uitspreken over de nieuwe voorgestelde datum. De verwachting is dat het voorstel hiervoor in november 2015 aan de vier raden wordt voorgelegd.

De vier gemeenten willen het herindelingsproces weloverwogen uitvoeren zowel bestuurlijk als voor de inwoners.  Voor de datum van 1 januari 2018 moeten de gemeenten voor 1 mei 2016 een herindelingsadvies voorleggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Deze planning is niet haalbaar. Mede ook omdat het betrekken van inwoners een belangrijk onderdeel is van het proces en dit de nodige voorbereiding vergt. De Tweede Kamer heeft aangegeven bij de beoordeling nadrukkelijk aandacht te hebben voor het onderdeel draagvlak bij de inwoners. De gemeenten in het Westerkwartier vinden dit in het proces ook onontbeerlijk en willen daarvoor voldoende (voorbereidings)tijd nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here