De Marne kan begroting met positieve uitkomst presenteren

0
10

LEENS- De begroting voor 2016 laat een positieve uitkomst zien in gemeente De Marne. Het college van B&W presenteerde het financieel document vorige week en daarin staat vermeld dat de gemeente een kleine 8000 euro overhoudt in 2016. Wethouder Kor Berghuis (CDA) is trots, maar beseft ook dat de marge minimaal is. “Ik ben zeer tevreden”, laat Berghuis weten. Daar heeft de wethouder dan ook alle reden toe, want De Marne kwam vanuit een geslagen positie.

Nog niet zo lang geleden stond de gemeente onder preventief toezicht van de provincie en na een aantal forse bezuinigingen op voorzieningen als de bibliotheek en het zwembad is de grootste financiële nood voorbij. “Verder hebben we subsidies tegen de lat gehouden en dat heeft geresulteerd dat we nu in een gezonde situatie zitten.” Ook de meerjarenbegroting laat een positieve lijn zien. Een van de oorzaken is het feit dat De Marne meer inkomsten verwerft, onder andere door een OZB-stijging in 2016 van 5,5 procent, inclusief inflatiecorrectie.

Daartegenover staat dat het tarief voor de afvalstoffenheffing daalt met 6,4 procent. “We hebben de afvalinzameling efficiënter kunnen inrichten, wat ook tot een besparing heeft geleid. Als gemeente is ons doel geen extra lasten bij de burger neer te leggen.”

De rek is er qua bezuinigingen dan ook wel uit, beseft Berghuis zich terdege. “Eigenlijk kunnen we niet meer bezuinigen, in principe is de rek eruit. We hebben de afgelopen jaren op onderhoud bezuinigd. De risico’s zijn echter toegenomen, waardoor we de komende jaren extra geld uittrekken voor het onderhoud.”

Het plusje wat onder aan de streep overblijft is een bedrag van pakweg 8000 euro. Een klein bedrag, maar Berghuis koestert het kleine. “Verder hoeven we als gemeente ons niet meer te beperken tot bezuinigingen. We kunnen weer beleid maken.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here