Gemeente Zuidhorn presenteert een sluitende begroting voor 2016

0
31

Burgemeester Bert Swart: ‘We gaan een mooie tijd tegemoet’

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn kan trots zijn. De begroting voor 2016 sluit met een plus van 30.000 euro en er is ruimte voor 2.5 miljoen euro aan nieuwe investeringen. Met dat geld wil de gemeente onder andere investeren in duurzaamheidsprojecten, pilotprojecten voor samenwerking tussen dorpen en zorgaanbieders en reconstructie van de Langestraat en de Nieuwstraat in Noordhorn. Woningbezitters kunnen ook tevreden zijn: dankzij een paar aardige meevallers heeft de gemeente de OZB-stijging weten te verlagen van 5 naar 2 procent. Ook is er een potje beschikbaar voor het opknappen van een aantal sportaccommodaties in de gemeente.

Zuidhorn lijkt haar financiële boekje aardig op orde te hebben: niet alleen is de OZB-verhoging (onroerendzaakbelasting) van 5 naar 2 procent gegaan, ook heeft de gemeente de afgelopen jaren flink bezuinigd op haar eigen personeelskosten, wat maar liefst 831.000 euro opleverde. “Dat is 10 procent van de totale loonkosten”, vertelt wethouder Bert Nederveen. De gemeente heeft behoorlijk wat ruimte om nieuwe investeringen te doen en er blijft onderaan de streep ook nog eens 30.000 euro over. “We gaan een mooie tijd tegemoet”, riep burgemeester Bert Swart afgelopen vrijdag tijdens de persbijeenkomst over de begroting.

Het budget van 2.5 miljoen euro wil de gemeente gebruiken voor pilots in het sociaal domein, uitvoeringsprojecten duurzaamheid, stimulering van het plattelandsbeleid, om een slag te kunnen maken in de doorontwikkeling van digitalisering én om de straten in Noordhorn aan te pakken. “De reconstructie Langestraat en de Nieuwstraat stonden eigenlijk vijf jaar geleden al in de planning”, vertelt Nederveen. “Maar halverwege 2011 hebben we een investeringsstop moeten inlassen. Nu er geld beschikbaar is willen we tegelijkertijd ook de riolering aanpakken.” Voor de reconstructie van de beide straten heeft de gemeente 625.000 euro gereserveerd. Ook investeert Zuidhorn 25.000 euro in zogenaamde ‘werkervaringsplaatsen’. Dat zijn werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. “Dan kun je denken aan banen in het groen, maar we hebben hier ook al iemand opgeleid die de bode in het gemeentehuis assisteert.” Met de pilots in het sociaal domein probeert de gemeente samenwerking tussen zorgaanbieders en dorpen op gang brengen. “Zo’n pilot loopt nu al in Oldehove. We onderzoeken hoe we partijen als verzorgingshuizen, wijkverpleegkundigen welzijns- en buurtwerkers samen kunnen brengen. We zitten op dit moment in een oriëntatiefase. Deze partijen zou je bijvoorbeeld kunnen verenigen in een leegstaand schoolgebouw of een dorpshuis. In elk geval moet het een plek zijn waar iedereen in het dorp elkaar kan vinden. Het dorpshuis zou dan ook een andere functie kunnen krijgen, het bieden van dagbesteding is daar een goed voorbeeld van. Het uitgangspunt hierin is: het dorp geeft de opdracht, de gemeente ondersteunt in de financiën.

Buiten de 2.5 miljoen heeft Zuidhorn 945.000 opzij gezet voor vervangingsinvesteringen. Zo krijgt voetbalclub vv Zuidhorn een nieuw kunstgrasveld, een kostenpost van 225.000 euro, en worden de tennisbanen van Aduard gerenoveerd, wat zo’n 110.000 euro moet gaan kosten. Ook moeten de armaturen van de lichtmasten worden vervangen: 160.000 euro. In Visvliet wil de gemeente de kademuur reconstrueren. Voor die reconstructie is 150.000 euro gereserveerd.

Als eenmalige investeringen heeft de Zuidhorn een post 450.000 op de begroting staan. Daarvan zal 150.000 euro gebruikt worden om het nieuwe werken, dat verreist is door alle veranderingen binnen het sociale domein, beter mogelijk te maken, weet Nederveen. Voor het grootonderhoud van de zwembaden Electra en Griffioen is 150.000 euro beschikbaar en ook nog eens hetzelfde bedrag voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. “Formeel hebben we geen verplichtingen aan de zwembaden”, legt de wethouder uit. “De zwembaden doen dankzij veel vrijwilligers een hoop zelf. Maar als de bassins vervangen moeten worden, zullen we als gemeente toch een beetje bij moeten springen. Verder zijn we voor al onze eigen panden bezig om een meerjarig onderhoudsplan te maken.”

Tot slot valt er nog een kleine stijging van de woonlasten te melden: die gaan met 1 procent omhoog. De rioolheffing daalt met bijna 4 procent, terwijl de afvalstoffenheffing met 3 procent omhoog gaat. “Dat betekent voor een gezin met vier kinderen en een woning van 250.000 euro een stijging 4 euro en 10 cent per jaar”, rekent Nederveen voor. Met uiteindelijk nog 30.000 euro over onderaan de streep én positief meerjarenbeeld geen gekke begroting, voor de gemeente Zuidhorn. “We kunnen best tevreden zijn”, besluit de wethouder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here