Asielzoekers definitief naar woonwijk Zuidhorn: “Vluchten voor vluchtelingen kan niet meer”

0
16
Zuidhorn raadszaal

ZUIDHORN – Vorige week maandag was de grote dag voor de inwoners van Zuidhorn. De dag die velen, voor- en tegenstanders, weken geleden al in hun agenda’s hadden gezet. Alhoewel, tegenstanders. In heel Zuidhorn is er eigenlijk niemand te vinden die tegen een asielzoekerscentrum is. Het enige punt dat de mensen echt bezig heeft gehouden is de vraag of de gekozen locatie niet te klein is voor een azc waar driehonderd ontheemde mensen gehuisvest moeten worden. Want toegegeven, ruim is anders. Na lang wikken en wegen heeft het college gekozen voor twee locaties. Eentje om de asielzoekers in te huisvesten, op het terrein van voormalig basisschool De Borgh, en eentje voor dagbesteding en de andere nodige faciliteiten in het voormalige schoolgebouw van CBS Het Anker. Ondanks het gebrek aan ruimte is locatie De Borgh toch groot genoeg, zo oordeelde een meerderheid van de raad. Even na half elf kon de opgeluchte burgemeester Bert Swart dus zijn spreekwoordelijke voorzittershamer neerleggen en tevreden constateren dat het college van Zuidhorn geslaagd is voor de eerste opdracht richting de realisatie van een azc in de gemeente.

Wie puur kijkt naar de klok, zou denken dat daar uren van discussie aan vooraf zijn gegaan. Niets is echter minder waar. Wie vooraf bij een wedkantoor had ingezet op deze uitslag, zou een veilige gok hebben genomen en waarschijnlijk ook geen spectaculaire winst hebben gemaakt. Zuidhorn neemt haar beslissingen op z’n ‘Zuidhorns’. Dus met veel woorden, aanvullingen en moties. Alles om het voorstel van het college te versterken en nog beter onderbouwd te krijgen. Alles om met een plan te komen waar geen gat meer in te schieten valt. Echt spannend werd het dus nooit, daarvoor is Zuidhorn teveel Zuidhorn. Het spannendste moment van de avond viel te noteren in de blessuretijd van de discussie toen GroenLinks fractieleider Klaas-Wybo van der Hoek en de fractieleider van de VVD, René Westerhoff-Dijkinga, besloten een politiek woordspelletje te spelen op hoog niveau. Met het noemen van de VVD is tevens de enige partij genoemd die niet kon instemmen met het voorstel van het college. En dan niet omdat zij het opvangen van vluchtelingen niet zien zitten of het aantal asielzoekers te hoog vinden. Nee, niets van dat alles. Integendeel zelfs. De VVD zag liever een azc verrijzen op een grotere locatie, met wat meer ruimte voor zowel de vluchtelingen als eventuele omwonenden. Dan zou op de nu gekozen locaties woonruimte voor statushouders gerealiseerd kunnen worden. Immers, net als de rest van Nederland heeft ook Zuidhorn nog een inhaalslag te maken als het gaat om het huisvesten van statushouders. De overige partijen hebben ongetwijfeld de beweegredenen van de liberalen begrepen, maar instemmen met de voorstellen van de VVD zou betekenen dat het college wéér op zoek moet naar een geschikte locatie. Wéér omwonenden moet informeren, inspraakavonden moet organiseren en nog belangrijker; het zou nóg langer duren voordat Zuidhorn vluchtelingen kan verwelkomen. Die prijs was net iets te gortig voor de overige partijen die prima konden leven met de voorstellen zoals ze ter goedkeuring voor de raad lagen. Natuurlijk aangevuld met de nodige moties en een amendement.

Maar goed, driehonderd vluchtelingen dus naar de Boslaan in Zuidhorn. Of 265, of 288, dat bleef nog een beetje in het midden. Volgens de schetsen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kunnen er maximaal 288 vluchtelingen gehuisvest worden op het terrein van De Borgh. Er ligt een afspraak met het COA dat er 300 zouden moeten kunnen verblijven en sceptici schatten 265 al aan de hoge kant. Wat het ook wordt, wethouder Bert Nederveen benadrukt dat het tijd wordt dat Zuidhorn zijn bijdrage gaat leveren in de vluchtelingenproblematiek. En dat het dorp dat doet midden in een woonwijk is tekenend voor het gastvrije Zuidhorn. “Deze locatie past bij Zuidhorn”, aldus de wethouder. “Wij vangen mensen op tussen ons in en dichtbij onze sport-, school-, en recreatievoorzieningen. Zoals het hoort. Dat is de beste manier om mensen zich thuis te laten voelen en te laten integreren. We moeten samen de schouders eronder zetten en het als gemeenschap gaan doen. Met behulp van de sportverenigingen, de scholen, de kerken en de vele vrijwilligers moet er een hoop mogelijk zijn in Zuidhorn.” Om de mogelijkheden te vergroten hebben de raadsleden van de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en GroenLinks een motie ingediend waarin gevraagd werd om een fonds op te zetten en daar dan ook daadwerkelijk geld in te storten. De motie, die later op de avond werd aangenomen met de aanvullende steun van D66 en de PvdA, moet ervoor zorgen dat er financiële mogelijkheden worden gecreëerd om het samenleven in de buurt te bevorderen en de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Vanaf 2017 moet de gemeente eenmalig 50.000 euro in het fonds storten en de daaropvolgende vier jaren nog eens 25.000 euro per jaar. “Die financiële ruimte heeft de gemeente”, stelt Arina Havinga-Rook. Daarmee geeft het raadslid van de ChristenUnie aan dat het extraatje om de leefbaarheid in de buurt te vergroten geen probleem mag zijn.

Ondanks de saamhorigheid kreeg het college nog wel twee extra huiswerkopdrachten mee. Samen met woningcorporatie Wold & Waard moet er gekeken worden naar het vergroten van de sociale woningvoorraad. “Het college en de woningcorporatie hebben hierin een voortrekkersrol”, aldus CDA-voorman Martin Boog. “Door de sociale woningvoorraad te vergroten kunnen we meer statushouders plaatsen. Misschien dat we dan eindelijk aan onze verplichting kunnen voldoen.” Zijn college fractieleider van GroenLinks stipte aan dat de gemeente Groningen het bij het COA voor elkaar heeft gekregen dat lokale ondernemers helpen bij bouw en de inrichting van de azc’s in Stad. Daardoor profiteert de lokale samenleving en groeit de plaatselijke economie. “Het zou de wethouder sieren als hij zich hard zou maken om dit ook in Zuidhorn te realiseren”, deelde van der Hoek wethouder Bert Nederveen mee. De meegegeven punten, aanvullingen en suggesties zorgden overigens niet voor twijfel bij de raadsleden. Behoudens bij de VVD dus, die een voorkeur had voor een grotere ruimte, waren de fracties eensgezind. Het college is geslaagd voor de opdracht die het een kleine tien maanden geleden meekreeg van de raad. Bij het stemmen over het voorstel gingen vijftien handen de lucht in. “Een ruime meerderheid”, constateerde burgemeester Swart, die zag dat alle moeite die in de ontwikkeling van de plannen is gestopt niet voor niets is geweest. Daarmee kreeg de avond zijn passende sluitstuk. Om de woorden van Klaas-Wybo van der Hoek te quoten: “Vluchten voor vluchtelingen kan niet meer.” Er komen definitief asielzoekers naar de woonwijk in Zuidhorn. Oh ja, de Engelsen werden deze avond trouwens uitgeschakeld door een verrassend sterk IJsland.

KADER:

Zuidhorn Verwelkomt Vluchtelingen reageert bij monde van Niels Rollingswier verheugd op het besluit van het college. “We hadden vooraf wel het vermoeden dat het zo zou gaan”, aldus Niels. “Toch moet je nog afwachten. Het is goed te zien dat alle politieke partijen, met uitzondering van de VVD, inzagen dat dit de beste manier is om vluchtelingen op te vangen. Ach, en enerzijds snappen wij het standpunt van de VVD ook wel. Het is natuurlijk alleen wel zo dat het COA meer asielzoekers gaat plaatsen als je de ruimte vergroot. Het is dus maar afwachten of een grotere locatie verschil had gemaakt in het aantal meters per vluchteling.” Verder is Zuidhorn Verwelkomt Vluchtelingen nog op zoek naar coördinator ‘Eten’ of ‘Taal’ en wordt er gezocht naar een enthousiaste fondsenwerver. “Activiteiten kosten geld”, legt Niels uit. “Daarom zijn sponsoren zeer welkom. En dat hoeft niet per definitie in geld hoor! Ook het beschikbaar stellen van ruimte, goederen of tijd is zeer welkom.” Kortom, kan én wil jij iets betekenen voor vluchtelingen in Zuidhorn? Stuur dan mailtje naar zuidhorn@groningenverwelkomt.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here