Gemeente en inwoners gaan ‘commitment’ aan

0
54

DE MARNE – Recent vond er een verrassende bijeenkomst plaats in gemeente De Marne. Verrassend, omdat inwoners en de burgemeester het voornemen hebben om samen een ‘Commitment’ te gaan ondertekenen over het stoppen van gaswinning en de afhandeling van schades in gemeente De Marne.

Een groep inwoners ontmoette elkaar begin juni in Dorpshuis Open Haard in Kruisweg. Zij hebben hun gevoel van machteloosheid over de mijnbouwschades naar elkaar geuit en met elkaar gedeeld. Sommigen stonden al op het punt om op te geven. Maar door de herkenning bij elkaar hebben ze moed gevat om dit alles in een gesprek aan de burgemeester duidelijk te gaan maken. Begin juli heeft het gesprek met burgemeester Koos Wiersma plaatsgevonden, waar ook de heer Star, Coördinator Gaswinning en Duurzaamheid, bij aanwezig was. In dit gesprek hebben de inwoners hun grote bezorgdheid en boosheid geuit over de gaswinning door de NAM en over de –volgens de inwoners- schandalig slechte afhandeling van de schades door de NAM/CVW. Burgemeester Wiersma begreep de noodoproep en wil graag samen optrekken met de inwoners. Dit alles resulteerde in een grotere bijeenkomst van inwoners op 19 juli in Dorpshuis Open Haard te Kruisweg. Daar werd gediscussieerd over de volgende punten: de veiligheid wordt gegarandeerd, de gaswinning in De Marne gaat naar nul, gratis en onafhankelijke contra-expertise bij schadegevallen die bovendien binnen een half jaar afgehandeld dienen te worden. Burgemeester Wiersma kon zich vinden in de besproken punten en zal medio september het commitment ondertekenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here