Windmolens gaan dorpsgezicht Niehove bepalen

0
75

“U bent gewoon te laat”

NIEHOVE/ZUIDHORN – Een laatste redmiddel. Nog één kans om de realisatie van windmolens rondom Niehove tegen te houden. Dat dachten de tegenstanders van de EAZ-windmolens woensdag te krijgen tijdens de hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften Zuidhorn. Echter, nog voordat de hoorzitting goed en wel was begonnen bleek de gekoesterde hoop ijdel. “Wij oordelen hier niet of de molens wel of niet mooi zijn of afbreuk doen aan het landschap”, deelden de commissieleden Ketelaar en Vriezema de aanwezigen mee. “Wij gaan alleen beoordelen of de gemeente de regels goed heeft gevolgd en of de vergunningen terecht zijn verleend.” Een dorpsbewoner trok daarop al vlot de eindconclusie: “We zitten hier dus voor Jan Lul.”

Tijdens de hoorzitting viel een apart feit op. Niet één van de bezwaarschriften is op tijd ingediend. De grote vraag die daarbij opdoemt: heeft de gemeente nagelaten het afgeven van de vergunningen deugdelijk en op tijd te publiceren? Of hebben de inwoners van Niehove verzuimd om de gemeentelijke publicaties in deze krant of de website van de gemeente goed in de gaten te houden. Een discussie die door de voorzitter Vriezema van de commissie resoluut werd afgekapt. “Ik begrijp dat niet iedereen jurist is, maar ik heb hier de desbetreffende publicatie voor mij liggen. Inclusief datum,” Vriezema wees erop dat dit inhield dat de gemeente geen blaam betreft. “Bovendien stamt het bestemmingsplan, waarop deze vergunning is verleend, al uit 2010. Waar was u eerder?”, stelde Vriezema de vraag aan de dorpsbewoners. Als antwoord kreeg hij te horen dat de afstand tussen politiek en burger te groot is. “Neem nu alleen al het taalgebruik. Wij niet allemaal jurist en stonden op het verkeerde been.” De Niehoofsters gingen ervanuit dat nadat de discussie was gevoerd en het besluit werd genomen dat er per erf maximaal twee windmolens mogen verrijzen, de vergunningen opnieuw getoetst zouden worden. Dit bleek niet het geval. Ook het verweer dat de bewoners nooit zijn betrokken bij de beloofde gesprekken tussen de verschillende partijen werd niet meegenomen. Inwoner Wouter Brouwer daarover: “Het zou in goed overleg aan. Het dorp, ook de tegenstanders, zouden bij de gesprekken worden betrokken. Uiteindelijk zijn er diverse voorstanders aan tafel gekomen, welke het tegengeluid hebben geminimaliseerd.”

Wat blijft staan is dat wie straks vanuit het pittoreske Niehove, beschermd dorpsgezicht ook, over de schitterende landerijen van het Middag-Humsterland wil kijken eerst de 15 meter hoge windmolens tegenkomt. “21 meter zelfs”, vindt Annemieke Grimbergen, “want de nok van de molen is 15 meter hoog, de hele molen -inclusief wieken- is in totaal zes meter hoger. Daar komt bij dat de molens geluid produceren. Dat bedrijven daarvoor kiezen is prima, het levert hun geld op. Maar wij kiezen daar niet voor.” Ook beschermde dorpsgezichten mogen dus wijken, of worden afgebroken, om de duurzaamheid te bevorderen. “Wat het meeste zeer doet is de impact die dit heeft op het dorp”, zegt Janet Postema. “Mensen behoren nu tot groepjes voor- en tegenstanders. En dan heb je nog een groep die de gordijnen sluit en er niets mee te maken wil hebben. Funest voor de samenleving in Niehove, wat ooit een gezellig en saamhorig dorp was.” Ook daarom werd er nog een laatste beroep gedaan op EAZ-Wind afgevaardigde Timo Spijkerboer. Om vooral compassie te tonen en de afgegeven vergunningen niet ten gelde te maken. “EAZ betreurt de gevolgen voor het dorp”, stelt Spijkerboer. “Het is nooit onze bedoeling geweest om een dorp te verscheuren. Het was onze bedoeling een beslissing te forceren en te voorkomen dat dit zou uitlopen op een eeuwigdurende discussie. Ook wij zien graag een breed draagvlak voor onze molens. Daarom hebben wij ook informatiebijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Maar nu de beslissing is genomen hebben wij wel de plicht tegenover onze klanten om de bouw van de molens door te zetten.” Daarbij gaat het om in totaal vijf molens rondom Niehove op vier boerenerven. Helaas voor Niehove wel in iedere hoek van het dorp minstens één. Spijkerboer beloofde de inwoners geen nieuwe vergunningen aan te vragen om verdere problemen met het dorp te voorkomen. Een belofte die alleen maar zorgt voor vrij baan voor mogelijke concurrenten van EAZ die minder begaan zijn met het dorp. “Want”, zo liep Vriezema op zijn advies vooruit, “als een aanvraag voldoet aan de gestelde kaders binnen het bestemmingsplan, dan móet de gemeente de vergunning verlenen. Kortom, de gemeente kon de aanvraag niet eens weigeren.” De commissie bezwaarschriften komt over 4-6 weken met een advies, waarna de gemeente over 6-8 met haar besluit komt. “Mosterd na de maaltijd”, vindt Wouter Brouwer. “Maandag (gisteren) wordt er een begin gemaakt met de eerste molen. Het zal waarschijnlijk bij 5 molens blijven, maar die staan er straks dus wél.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here