Ombudsfunctionaris moet kwetsbare inwoners Zuidhorn helpen

0
108

College Zuidhorn stapt over drempel

ZUIDHORN – Het heeft een jaar geduurd en een hoop ‘duw- en trekwerk’ gekost, maar het is gelukt: de gemeente Zuidhorn krijgt een sociaal ombudsfunctionaris. Een ombudsman –of vrouw natuurlijk in deze genderneutrale tijden- die de kwetsbare inwoners die een geschil hebben met gemeente moet helpen en bijstaan in de zoektocht naar een passende oplossing. Het college stond niet te springen om een dergelijke functionaris aan te stellen, maar is onder druk van een raadsmeerderheid toch overstag gegaan. De inwoners van Zuidhorn krijgen hun bijstand bij gemeentelijke problemen. Het college heeft de raad een voorstel gedaan om voor 8 uur in de week, gedurende één jaar, een ombudsfunctionaris aan te stellen.

Onderzoek wijst uit dat de gemeente Zuidhorn over het algemeen goed omgaat met haar burgers. Weinig inwoners komen in de problemen met de gemeente, blijkt uit het onderzoek. Daarom was het college van burgemeester en wethouders ook niet overtuigd van de noodzaak om een functionaris aan te stellen. Het CDA zet echter vraagtekens bij het onderzoek. “Het onderzoek is alleen gehouden onder WMO-cliënten”, stellen zij vast. “Niet onder mensen die onder de participatiewet of jeugdzorg vallen. Ook zijn alleen cliënten gevraagd die nu nog hulp krijgen. Mensen die door de decentralisatie geen hulp meer krijgen zijn niet in het onderzoek meegenomen.”

De opdracht van de raad aan het college om met een voorstel dateert al uit juli 2016. De fracties van het CDA, GroenLinks en de PvdA vroegen het college toen al middels een motie om met een voorstel te komen. “Dat laat vervolgens bijna anderhalf jaar op zich wachten en nog altijd spat het enthousiasme er niet van af”, beschouwde GroenLinks frontman Klaas-Wybo van der Hoek het collegevoorstel. Annejet Jansma (CDA), die in de plaats van de van een hernia herstellende Geertje Veenstra het woord voerde over dit onderwerp, was vooral blij dat er eindelijk een voorstel lag. “Het is een mooi voorstel”, aldus Jansma, “maar wel véél te laat. Om goed aan te kunnen tonen wat het effect is van een positie van iemand met een ombudsfunctie heb je meer dan een jaar nodig.” Jansma verwees naar de bijeenkomst waarin Irma van Beek, ombudsvrouw in gemeente De Wolden, haar ervaringen deelde. Van Beek vertelde dat de inwoners in deze gemeente in het begin maar moeilijk de weg naar de ombudsfunctionaris wisten te vinden. “Het gaat om vertrouwen dat moet groeien”, stelde Van Beek. Daarvoor is het in Zuidhorn te laat, denkt Jansma. “Toch willen we dit collegevoorstel omarmen. De motie is uitgevoerd.” André Hatzman (PvdA) sprak van een mooie stap in de goede richting. “In de toekomst zien wij graag een centraal ombudsmens voor de gemeente Westerkwartier. Ja, het is laat, maar dit is een mooi begin.” Van der Hoek vulde namens GroenLinks zijn collega-raadslid aan: “Als dit werkt, dan moeten we dit maar zien als een mooi extra cadeautje van Zuidhorn aan de gemeente Westerkwartier. Dat wij het voorwerk hebben gedaan waar straks ruim 60.000 mensen baat bij hebben.” De ChristenUnie –in eerste instantie niet enthousiast over de plannen- ging mee met de voorstanders. Irene van Essen benadrukte wel dat de CU nog altijd niet overtuigd is van de absolute noodzaak. Ook niet overtuigd en daarom tegen is D66. Harrie Rutgers: “Wat tuigen we hier eigenlijk op? En wat gaat dit kosten? Onderzoek wijst uit dat het helemaal niet zo slecht gaat in Zuidhorn. Wij zien de noodzaak van een ombudsfunctionaris niet.”

Ook verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen is niet direct enthousiast over het aanstellen van een ombudspersoon, maar weet dat de democratie haar werk heeft gedaan. “Als een meerderheid van de raad een motie steunt, dan voert het college deze uit”, aldus Nederveen, die zich ervan bewust was dat het voorstel even op zich had laten wachten. “We doen het goed of we doen het niet”, legde hij uit. Ook over de periode van één jaar was de wethouder duidelijk. “Daarna gaat de gemeente Zuidhorn op in de gemeente Westerkwartier. We kunnen niet over ons eigen graf regeren, dus is een jaar het maximale dat we kunnen doen op dit moment.” Om aan te geven dat met name het CDA gelooft in deze sociale ombudsfunctie overhandigde Annejet Jansma een drempel aan wethouder Bert Nederveen. “Waar er nog een drempel wordt ervaren hopen we dat deze met de sociale ombudsfunctie wordt weggehaald”, aldus Jansma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here