GroenLinks Zuidhorn wil betere afspraken met Wold&Waard

0
88

ZUIDHORN – GroenLinks Zuidhorn wil dat er veel meer huurwoningen voor ouderen komen. Ook moeten meer huurwoningen van isolatie worden voorzien. Dat kan, als de gemeente daarover steviger afspraken maakt met de woningbouwvereniging. Bijvoorbeeld met zogenaamde prestatie-afspraken.

GroenLinks-raadslid Michiel Pellenbarg: “Onze woningcorporatie Wold&Waard staat er goed voor. Over het afgelopen jaar werd 7,9 miljoen winst uit bedrijfsactiviteiten gemaakt. Het bezit is een redelijk goede afspiegeling van de behoefte. De toewijzing verloopt goed. De personeelslasten staan in verhouding tot de voorraad. Er zijn geen onverantwoord grote grondposities. De schuldpositie is prima en de rentelasten zijn relatief gering. Er wordt zeer zorgvuldig met het geld omgesprongen. Dat siert – zeker in deze tijd – Wold&Waard, want er zijn genoeg collega corporaties die er heel anders voorstaan. We mogen dat ook verwachten dat juist Wold&Waard in staat en bereid is om te investeren Nou, nee, dat is niet het geval. Er was afgesproken dat er meer ruimte zou komen voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen. Er is alleen nog maar een startnotitie vastgesteld, maar per saldo is er dus geen voortgang. Voor ieder onder ons met ouders die in deze situatie verkeren, is het duidelijk dat een jaar vertraging juist nu niet te verantwoorden is. De verzorg- en verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren in razend tempo gesaneerd. Wat geeft ons de luxe om niet ook in razend tempo te zorgen dat we het woonaanbod aanpassen op hun problematiek?

Dan de jongeren. Wonen ze graag langer thuis, of hadden ze wel degelijk graag gehuurd in onze dorpen? Daar was vorig jaar geen duidelijkheid over. Dus zou hun situatie worden onderzocht om hen zo te bedienen als gewenst. Heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze kleinere dorpen. Is er wel enige voortgang?

De doelen met de isolatie van woningen zijn heel erg mager. Er is een eerste fase van 10 jaar benoemd, waarin 1000 woningen op energieneutraal niveau gebracht moeten worden. Uiteindelijk gaat het om nog geen 15% van de woningvoorraad in een derde van de tijd tot 2050. Dus nog niet de helft van het benodigde tempo, zelfs als je pas in 2050 klaar wil zijn.

En voor 2018 waar die prestatie-afspraken betrekking op hebben? Welk deel van die 700 wordt dan uitgevoerd? Een schamele 30!  Wold&Waard belooft ons komend jaar 0,6% van haar woningen te verduurzamen. 30 van 4800 woningen worden duurzaam gerenoveerd. Dat is echt veel en veel te weinig.”

Michiel Pellenbarg diende samen met CDA en ChristenUnie een motie in om tot betere afspraken te komen. Die motie werd aangenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here