Nieuw plekje voor spoorhuisje Den Horn

0
12

DEN HORN – Heel even leek het erop dat het kleine spoorhuisje aan de Hogeweg van Den Horn zou sneuvelen om plaats te maken voor een spoorverdubbeling tussen Hoogkerk en Zuidhorn. Uit de eerste plannen van ProRail was op te maken dat er geen ruimte was om het huisje te behouden en sloop noodzakelijk zou zijn. Na overleg tussen de gemeente, de provincie Groningen, ProRail en de bewoners van het spoorhuisje kwam een tweede optie naar voren. Het huisje kan niet op de huidige plek blijven staan, maar zou wel in één keer opgepakt kunnen worden en naar een nieuwe locatie worden gereden.

De gemeente Zuidhorn kiest voor deze laatste optie. Eerder sprak de Stuurgroep ESGL (Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden) zich ook al uit voor dit alternatief. De plannen sluiten aan bij de wens van de gemeenteraad die unaniem in een motie aangaf dat het pand uit 1866 behouden moest blijven. Om de verplaatsing definitief mogelijk te maken, moeten het komende half jaar nog wel verschillende zaken geregeld en uitgezocht worden. Het is de bedoeling het huisje een stuk richting het zuidoosten te verplaatsen. De nieuwe afstand van het spoor en de overweg voldoet dan aan de geldende geluidregelgeving. Om de verplaatsing mogelijk te maken, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast moet nog overeenstemming bereikt worden met de grondeigenaar van de nieuwe locatie. Als één van beide onderdelen niet lukt, dan wordt het pand alsnog gesloopt. Het huis is te verplaatsen door het ‘in te pakken’ met een balkenframe. Daarna wordt het huis opgekrikt en met behulp van een onderstel naar de nieuwe locatie gereden om op de nieuwe fundering geplaatst te worden. Vanuit het project ESGL is een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor deze verplaatsing. Het college van Zuidhorn stelt de raad nu voor ook een financiële bijdrage beschikbaar te stellen om de verplaatsing financieel mogelijk te maken. Als alle betrokken partijen akkoord zijn en de omgevingsvergunning is verleend, is verplaatsing van het huis mogelijk. Dat gebeurt dan naar verwachting in het najaar van 2018. De raad neemt op 22 januari 2018 een besluit over het voorstel van het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here