Het Leerhuis: vanuit wanhoop richting hoop

0
7

“We vergeten de diepere betekenis van kerst te snel”

NIEZIJL – Daar staat hij dan; het Leerhuis. Midden in de Hoofdstraat van Niezijl. ‘Christenen voor Israël’ valt er te lezen op de voorgevel. De voormalige meubelzaak van Siep –of eigenlijk Sijbrand- van der Naald en zijn vrouw Gerrie kreeg tien jaar geleden een nieuwe bestemming. Het was een soort roeping, blijkt uit een gezellig bezoek aan het echtpaar. Een overtuiging. Als christenen wilden zij iets doen voor de joden en voor Israël. Dus bracht Siep zijn vele Bijbelstudies in de praktijk en besloot hij zijn kennis –en die van speciale gasten, zoals vele Bijbelgetrouwe predikanten, en rabbijnen uit Israel als sprekers- te delen met belangstellenden. Het Leerhuis dus. Dat ook deze dagen in kerstsferen verkeerd. Hetzij dat Siep, uitgesproken als hij is, zegt kerst ‘te oppervlakkig te vinden. “We vergeten de betekenis van kerst te snel. Er blijft niks hangen.”

Kerstfeest is een feest van hoop, stelt Van der Naald. “En hoop is wat de mensheid nodig heeft. Er gaat geen dag voorbij of we worden geconfronteerd met moord en doodslag. Het gaat maar door. Werkelijk onvoorstelbaar. Wie van ons verlangt niet naar het moment dat we het nieuws lezen en zien dat er einde is gekomen aan deze wantoestanden? Wij geloven stellig dat hier een einde aan komt. Het is voorspeld.” Voor ons bezoek wilden Siep en Gerrie graag weten welke kant het interview op zou gaan. Huiverig als het echtpaar is dat het verhaal verdraaid zou worden. “Media is niet altijd objectief”, vindt Van der Naald. “Zij zien niet met onze ogen en horen niet met onze oren. Zij nemen de wereld waar door hun lens of camera en gooien er hun eigen politieke sausje overheen.” Ongelijk kunnen we de voormalige ondernemer niet geven. Eén blik op NPO-programma’s als Pauw, Jinek en De Wereld Draait Door, leert elk weldenkend mens dat zelfs de publieke omroep niet vies is van een beetje propaganda, waarin zaken eenzijdig worden belicht. Van der Naald bekijkt het op zijn manier: “Klopt het allemaal wel wat ons voorgeschoteld wordt? In het Leerhuis kijken we vanuit de Bijbel naar de wereld. De Bijbel is geen sprookjesboek of een boek met enge verhalen maar –naar mijn mening- een eerlijke weergave van de dingen die controleerbaar zijn gebeurd. Maar dat niet alleen. De Bijbel is ook het betrouwbare boek dat vertelt wat er gaat gebeuren. Een aantal profeten hebben al gelijk gekregen: premier Netanyahu van Israël zei op 9 september jongstleden in zijn toespraak voor de VN datgene wat de profeet Jesaja 2600 jaar geleden al gezegd heeft vandaag voor uw ogen gebeurd.  Ja, de profeten hebben voorzegd dat de God van Israël zijn volk terug zou brengen naar het land Israël, dat hij aan hun vaderen had beloofd. Wij kunnen dat met eigen ogen zien. De joden keren terug vanuit de hele wereld naar hun thuisland. Dat is maar één van de redenen dat de Bijbel waar is. Het is daarmee ook een Boek van Hoop geworden. En dat is waar het in het Leerhuis om draait.” Kerst is daarmee ook het feest van Hoop geworden, vindt Van der Naald. “De grote vraag is echter, ervaren mensen dat ook zo? Zien zij het kerstfeest ook als een feest van hoop? Ik betwijfel sterk of dat nog zo is. Kerstfeest is door de jaren heen een totaal ander feest geworden dan dat het ooit was. Eigenlijk hebben we het aan de commercie te danken dat het feest er nog is. Het is gericht op gezelligheid met familie en vrienden in een goede sfeer. En daar is niets mis mee. De entourage van alles wat de wereld ons te bieden heeft kan de  gezelligheid alleen maar  vergroten. Sterker nog, het feest zou zonder de commercie misschien al wel verdwenen zijn. In het kindje lijkt bijna niemand meer te geloven. Dat terwijl het toch écht de bron van alles is. En in het Leerhuis gaat het om de bron. De essentie. De waarheid.” Siep van der Naald vindt het vooral jammer dat de echte kerstgedachte, zo kort blijft hangen bij mensen. “Het is allemaal maar van korte duur”, stelt hij vast. “Als oud en nieuw voorbij is en we de boel weer hebben opgeruimd vervalt alles weer in zijn dagelijkse sleur. Maar goed, de herinnering aan de gezellige momenten blijft. De essentie van het feest wordt vergeten.”

Dat ‘Kerstfeest een feest van hoop’ is, is al eerder genoemd in dit artikel. Daar zullen sommige mensen van opkijken, denkt Van der Naald. “Maar het is een feest van hoop omdat er tweeduizend jaren geleden een bijzondere gebeurtenis plaats vond in het land Israël. In de plaats Bethlehem, de plaatsnaam die vrij vertaald ‘huis van brood’ betekend. Het was het stadje vlakbij Jeruzalem waar koren werd verbouwd en waar de schapen voor de tempeldienst werden gefokt. Vandaar de naam. Het was ook de plaats waar de familie van Jozef en Maria al eeuwenlang woonde. In het huis en de geboorteplaats van de vroegere koning David werd opnieuw een Koning geboren. Een Koning die de wereld voorgoed zou veranderen. Een Koning waaraan ons kerstfeest is ontleend. Hij is eeuwen daarvoor al beloofd en opgetekend door Israëls profeten. De oude Simeon sprak profetische woorden toen hij zei [Lucas 2: 32]: ‘Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël’. Eindelijk was het dan zover, de Verlosser was gekomen, maar helaas werd Hij niet herkend door de mensen van toen en helaas ook niet door de mensen van nu. Als we dat vandaag beseften zouden we een andere dimensie aan het kerstfeest gaan geven. Een langduriger en innerlijke vreugde die niet vervliegt, omdat er hoop is voor ieder persoonlijk maar vooral ook voor de wereld waarin wij leven.”

Wie de Bijbel een beetje kent weet hoe het met kindje Jezus afliep. Van der Naald: “Nadat hij zijn taak had volbracht, en terug ging naar waar Hij vandaan kwam heeft Hij gezegd terug te komen om een definitieve vrede te brengen, en dan niet alleen in Israël, maar in de gehele wereld.” Siep van der Naald gelooft dat Jezus terug zal komen en de wereld vrede zal brengen. “Het eindspel is al begonnen”, constateert hij. Met als brandpunt Jeruzalem.“De Bijbel is nu –bijna 2018 jaar na dato- aan het uitkomen. De tekenen zijn daar, maar je moet er wel in willen geloven. Iemand zei eens:” Wie gelooft in de profetische beloften voor Israёl en de volken heeft het voorrecht ze te mogen zien. Dat geloof is een onwrikbaar fundament dat de Bijbel waar is en de Enige auteur Jacobs God zelf is”. Je hebt zichtbare en onzichtbare zaken. De zichtbare zijn de voor ons tastbare dingen die we kunnen begrijpen. Het gaat bij het onzichtbare over het willen zien van de toekomst. Over geloof en over hoop. Hoop op een groot Vrederijk onder het gezag van die Grote Koning.” Een Koning die een volk nodig heeft. En een volk met een taal. “Vandaag de dag zien we wat de profeten van Israël voorzegd hebben”, aldus Van der Naald. “Het volk keert terug op zijn beloofde plaats Israël uit alle delen van de wereld. Het heeft weer, hoe wonderlijk,  de Bijbels hebreeuwse taal als spreektaal. Dat en daarom is het huidige Israël een teken van hoop. Het kondigt de komst van de Vredevorst aan. Als je dat aan het kerstfeest toevoegt krijgt dit feest een veel diepere betekenis. Dan blijft die verwachting ook nadat u de boel hebt opgeruimd, na oud en nieuw,  van kracht. We zien nog niet alles, maar de tekenen van hoop wijzen in de richting waar elk weldenkend mens naar verlangt. Vrede. Dat is nu waarom “het Leerhuis” een leerhuis is en een hoopvolle Bijbelse boodschap wil brengen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here