(On)geschreven regel dwingt raad tot ‘Kerstbestand’

0
36

Meerderheid voor MTB-route Zuidhorn, maar:

ZUIDHORN – Eindelijk zouden de voor-  en tegenstanders uitsluitsel krijgen over de MTB-route die het dorp al maanden in zijn greep houdt. Sinds 2015 is een groep enthousiaste mountainbikers bezig met de realisatie van een MTB-route door het Joh Smitpark en een deel van het Waterpark in Zuidhorn. Een initiatief dat afgelopen jaar steeds meer vorm kreeg en ook op financiële steun mag rekenen van onder meer de provincie Groningen. Sedert dit jaar is de mogelijkheid van een route door de parken ook opgemerkt door omwonenden die zich verenigd hebben en zich verzetten tegen de plannen van de mountainbikers. De gemeenteraad mocht zich vorige week uitspreken over het collegevoorstel dat een MTB-route mogelijk moet maken. Maar deed dit niet.

De situatie leidde al tot diverse bijeenkomsten, rondleidingen en inspraakavonden waarbij vooral de tegenstanders van zich lieten horen. VVD-raadslid René Westerhoff-Dijkinga concludeert dan ook dat er geen groot draagvlak is onder de Zuidhorners en deelde dit vorige week ook de andere raadsleden mee tijdens de raadsvergadering. Ruim twee uur waren de raadsleden, onder grote publieke belangstelling, met elkaar in conclaaf over de aanleg van de MTB-route. Dit naar aanleiding van het collegevoorstel waarin staat vermeldt dat het college wel mogelijkheden ziet om de route te realiseren en daar ook 26.000 euro aan wil bijdragen. “Behalve dat er weinig draagvlak is, stuit de realisatie ook op veel obstakels en bezwaren”, stelt Westerhoff-Dijkinga. Hiermee doelt het raadslid op het feit dat er een aantal bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden om de route aan te leggen. Het VVD-raadslid voorziet dat iedere wijziging op vele bezwaren zal stuiten, waardoor het een zeer langlopend traject dreigt te worden. “En dat terwijl het alternatief al in de toekomstige gemeente Westerkwartier voor handen is”, aldus de VVD’er. “In Marum is men bezig met een route van 35 kilometer. Dat is mooier en beter dan de zes kilometer die we hier willen aanleggen.” Coalitiepartij GroenLinks, voor even ter gelegenheid in de oppositiebanken, was het eens met de VVD-fractie. Klaas-Wybo van der Hoek: “De zorgen die we horen komen vooral van kwetsbare groepen. Daar moeten wij als raad rekening mee houden. Bovendien is het inderdaad mogelijk dat dit een bijzonder lang, en dus kostbaar, project wordt. Bestemmingsplannen zullen gewijzigd moeten worden. Veel uitstel dus, en wij achten afstel dan ook zeer realistisch.” D66-raadslid Harrie Rutgers noemde de plannen ‘nog niet rijp’ voor besluitvorming. “Er zitten nog te veel losse eindjes aan dit hele verhaal. Wat wel duidelijk is, is dat een relatief kleine gebruikersgroep in verhouding een veel te groot podium krijgt in het park.” Tegenstanders VVD, GroenLinks en D66 komen gezamenlijk op 7 raadszetels uit. Een minderheid ten opzichte van de voorstanders CDA, ChristenUnie en de PvdA die de MTB-route wel zien zitten. “Het park is voor iedereen”, stelt André Hatzman (PvdA) die bijval kreeg van Arina Havinga-Rook. “We hebben het Joh Smitpark aangelegd voor multifunctioneel gebruik. Daarin is ook plek voor een mountainbikeroute.” Het ChristenUnie-raadslid zei geschrokken te zijn van de weerstand, “maar ook hierin moeten we eerlijk zijn. In de praktijk laten tegenstanders zich sneller horen dan voorstanders”, aldus Havinga.

Toch werd met een meerderheid van 10 tegen 7 de beslissing uitgesteld. De raad van Zuidhorn hanteert de ongeschreven regel, die later overigens geschreven bleek te zijn, dat als een fractie of raadslid meer tijd wenst deze zonder meer wordt toegekend. Zo kon het gebeuren dat Harrie Rutgers (D66) aan de spreekwoordelijke noodrem trok en vroeg de beslissing door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering in januari. “Waardeloos”, vatte een aangeslagen Jan Wildeboer het uitstel samen. “De stemverhouding is duidelijk en meer informatie komt er ook niet voor januari. Het is ongelooflijk dat één man dit democratische besluit tegen kan houden.” Wildeboer schetst dat het uitstel gevolgen kan hebben voor de reeds aangeboorde fondsen. “Een aantal schrijven voor dat binnen een jaar na het toekennen van de subsidie of bijdrage begonnen moet zijn met de aanleg van de route”, stelt hij. Op de vraag of het terugtrekken van fondsen gevolgen heeft voor de bijdrage die de gemeente moet doen, kon de initiatiefnemer geen antwoord geven. “Uiteindelijk kost de aanleg 53.000 euro, waarvan de gemeente 26.000 euro bijdraagt. Mochten fondsen afhaken, dan zal dat elders gecompenseerd moeten worden.”

“We hebben nu een soort van Kerstbestand”, liet Alex Temmingh (GroenLinks) weten. “De (on)geschreven regel is bedoeld om te kijken of een uitslag nog veranderd. Nu zijn wij tegen de aanleg van een MTB-route, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat hier niet aan de orde is. Je voelt aankomen dat er een meerderheid blijft en daarmee is dit op dit moment het slechtst denkbare scenario.” Dat laatste is voorstander Mark Veenstra (PvdA) het met zijn collega-raadslid eens. “Je creëert een verwachting naar de tegenstanders toe”, stelt Veenstra terecht vast. Na het uitstellen slaakten een aantal aanwezigen in de raadszaal een zucht van verlichting. “Maar in dit geval komt van uitstel géén afstel. We hebben genoeg informatie gekregen om een goede beslissing te kunnen nemen.” Wat dus blijft hangen is valse hoop voor de tegenstanders en een anticlimax met een naar smaakje voor de voorstanders die hun plannen nog een maand langer moeten parkeren. Het agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van januari. Naar verwachting zullen er dan nog kort een paar woorden worden gesproken door de raadsleden alvorens de meerderheid alsnog zijn goedkeuring verleend aan het collegevoorstel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here