Dorpshuis Niezijl werkt aan uitstraling

0
106

Stichting koopt oude woning Hoofdstraat

NIEZIJL – Het einde voor de oude woning aan de Hoofdstraat in Niezijl is in zicht. Het pand dat half voor het dorpshuis staat en waar recent nog een spannende brandweeroefening werd gehouden is overgegaan naar Stichting Dorpshuis Niezijl. De stichting heeft in december jongstleden de woning aangekocht. Het plan is om de woning te slopen, laat het stichtingsbestuur weten. De belangrijkste reden: de verouderde woning draagt niet bij aan de positieve uitstraling van het Nijzielster dorpshuis ‘t Schanshuus.

Nadat in augustus 2017 de woning leeg is komen te staan en vonden de vorige eigenaren, die het pand zelf in 1967 hebben gekocht, de tijd rijp om het huis te verkopen. Omwonenden kunnen zien dat de woning niet in de beste staat verkeerd. “Er is sprake van achterstallig onderhoud, maar onbewoonbaar is het niet”, verklaart het bestuur van het dorpshuis. Lang hebben de bestuursleden niet nagedacht over de aankoop van het pand. De actie sluit aan op de wens die al jaren leeft bij het bestuur om het dorpshuis een aangenamer aangezicht te geven, de uitstraling te verbeteren én extra parkeerplaatsen te creëren. Dit lijkt nu gerealiseerd te kunnen worden. Daarnaast heeft het bestuur ook willen voorkomen dat de woning over ging naar nieuwe bewoners. “Het huis staat dichtbij, eigenlijk half voor, het dorpshuis. Feestjes bij het dorpshuis en op het terras vinden letterlijk plaats onder het raam van de woning. Dat kan natuurlijk zorgen voor geluidsoverlast en problemen geven. Dat wilden we voorkomen. Het huis gaat nu tegen de vlakte, waarmee we eventuele problemen met toekomstige eigenaren voorkomen.” Al heeft het stichtingsbestuur daarvoor nog wel de hulp nodig van de gemeente Zuidhorn. Om de plannen die al stammen uit 2013 te realiseren moeten er nog diverse stappen gezet worden. Het bestuur is momenteel in overleg met de gemeente voor een sloopvergunning en ook bij het realiseren van de nieuwe situatie hoopt het bestuur over bijval vanuit de gemeenten. “Het pand is aangekocht, maar moet nog tegen de vlakte”, stelt het bestuur. “Daar zijn kosten aan verbonden. Net zoals de realisatie van bijvoorbeeld parkeerruimte geld kost. Zaken waarbij ook het publiekelijk belang gediend wordt. Daarover zijn wij in overleg met de gemeente om te kijken welke weg er spreekwoordelijk bewandeld kan en moet worden.” Wanneer de plannen zijn uitgevoerd en het vernieuwde aangezicht van het dorpshuis een feit is, durft men nog niet te zeggen. “De af te leggen weg is nog lang, al hebben we een belangrijke eerste stap gezet.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here