Inwoners niet onverdeeld positief over afsluiting in Oostergastwijk

0
37

Zuidhorn sluit Zonstraat en Kumastraat af

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn is 9 maart begonnen met een proef om het zogenoemde sluipverkeer te weren uit de Oostergastwijk. Uit klachten van aanwonenden is naar voren gekomen dat veel automobilisten de Kumastraat en Zonstraat gebruiken als ‘olifantenpad’ richting het dorp Zuidhorn. “Een gegeven dat ook blijkt uit verkeersmetingen van de gemeente”, stelt wethouder Henk Bakker.” Deze metingen laten zien dat het aantal verkeersbewegingen inderdaad toeneemt.” Bakker heeft het over 5.000 verkeersbewegingen per dag. Een ongekend hoog aantal voor een woonwijk. En als aanwonenden dan ook klagen over het te harde rijden, ziet de gemeente zich genoodzaakt om maatregelen te treffen.

 

Toch blijkt er ook veel weerstand tegen de plannen van de gemeente om het autoverkeer te weren uit de nieuwe wijk. Het besluit kwam de gemeente Zuidhorn op een stortvloed aan kritiek te staan op social media. Negatieve reacties stroomden binnen, vooral de Facebookpagina van de gemeente werd niet gespaard. Niet alleen kwam er kritiek vanuit de hoek van automobilisten die gebruik maken van de sluiproute, ook maakt een behoorlijk aantal wijkbewoners zich zorgen over de wegversperringen die automobilisten de doorgang moeten ontzeggen. Zij vrezen dat hulpdiensten worden belemmerd en minder snel ter plaatse zijn bij calamiteiten. Ook verwachten buurtbewoners dat de enige doorgaande weg richting de brede school, het Noorderlicht, nog drukker wordt dan tot op heden het geval is. Met alle gevolgen van dien. Sommige bewoners stellen opgesloten te zijn in de eigen wijk, waarbij ook het grote omrijden richting het centrum van Zuidhorn wordt benoemd als ‘niet bijzonder duurzaam”. Wethouder Bakker zegt de kritiek te begrijpen. “Wij hebben in aanloop naar dit besluit een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de Oostergastwijk. Op deze goed bezochte bijeenkomst kwamen zo’n zestig personen af met wie we in gesprek zijn gegaan. Ook daar bleek dat niet iedereen positief was over de plannen.” Dat er tegenstand is, verbaasd de wethouder dan ook niet. “Dat hadden we , kijkend naar de bijeenkomst en de bezwaarschriften die zijn ingediend, ook wel verwacht”, aldus Bakker. “Maar als gemeente moet je kijken naar het totale plaatje en het uiteindelijke doel; zorgen dat het sluipverkeer verdwijnt.” Bakker vertelt dat eerdere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad. “We hebben geprobeerd het aantal verkeersbewegingen te verminderen door versmallingen en obstakels aan te leggen”, meldt Bakker. “Dat was geen succes. De hoeveelheid auto’s dat door de Zonstraat trok bleef onverminderd groot.” Daarom nu dus deze oplossing, waarbij het autoverkeer zeker een halt wordt toegeroepen in de woonwijk. Bakker: “Daarbij is gekozen om naast de Zonstraat ook de Kumastraat af te zetten. Anders zouden automobilisten gewoon omrijden via de Kumastraat. Om deze maatregel effectief uit te voeren is een afzetting in beide straten noodzakelijk. Waarbij nogmaals gezegd dat alleen auto’s er niet langs kunnen. Voor fietsers en bromfietsers verandert er niets.” Op de vraag of automobilisten dan geen andere sluiproutes –door bijvoorbeeld het winkelgebied- zullen nemen is de wethouder helder. “Het gevaar dat men nu andere sluiproutes zoekt om de rotonde richting Aduard en Noordhorn te mijden bestaat zeker. Eén van de bezwaarschriften op deze plannen kwam van een inwoner woonachtig aan de Wilhelminalaan, zij vreest dat het verkeer nu door haar straat zal trekkent. Dat gaan wij uiteraard monitoren, zoals wij eigenlijk alle verkeersbewegingen in Zuidhorn goed in de gaten houden. Mocht blijken dat dit het geval is en men andere sluiproutes kiest, dan zullen wij daar zeker op anticiperen.” Over het stopzetten van de proef wil de wethouder niets weten. “Nee, het doel is om het sluipverkeer in de Oostergastwijk tegen te gaan. Het college is van mening dat dit een doeltreffend middel is. Of dat ook zo zal zijn? Dat gaan we komend jaar bekijken.” De proef duurt tot en met de vervanging van de spoorwegonderdoorgang in de N980 (Fanerweg).” De onderdoorgang wordt in 2019 vervangen in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Op basis van de opgedane ervaringen neemt het college daarna een definitief standpunt in over de afsluiting. “Over een jaar zullen wij een duidelijk beeld hebben over de effecten van de maatregel, dan kijken we verder en nemen afhankelijk van de resultaten een beslissing. Het uitgangspunt blijft echter wel dat we willen dat het sluipverkeer weg blijft. Besluit je om de versperringen weg te halen en geen andere maatregelen te treffen, dan weet je één ding zeker: de problemen met sluipverkeer keren dan ongetwijfeld terug.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here