Westerkwartier giet welzijnswerk in nieuw jasje

0
43

WESTERKWARTIER – Eind februari hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de vier gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen en deze via een aanbestedingstraject te financieren.

Aanleiding voor de gemeenten te kiezen voor een nieuwe vorm voor het welzijnswerk is niet alleen gelegen in de herindeling. Ook de overheveling van een groot aantal taken en verantwoordelijkheden op het gebied van ondersteuning aan onze inwoners dwingt gemeenten tot een andere manier van werken. Om de veranderingen door te kunnen voeren, hebben de vier gemeenten de subsidieovereenkomsten met de huidige welzijnsaanbieders per 1 januari 2019 opgezegd. Uitgangspunten voor de nieuwe organisatie zijn onder meer, dat één partij het welzijnswerk levert,  de aanwezige kennis en ervaring van de huidige welzijnsorganisaties zoveel mogelijk worden overgenomen, de medewerkers van de nieuwe organisatie zichtbaar zijn en blijven in de dorpen en wijken in het Westerkwartier en hierbij nadrukkelijk de verbinding zoeken met de vele vrijwilligers(organisaties) die de nieuwe gemeente rijk is. Daarnaast zijn inhoudelijke kaders meegegeven, die samen met veel maatschappelijke organisaties en inwoners zijn opgesteld, en die aansluiten op de visie op het sociaal domein van de vier gemeenten. Wethouder Bert Nederveen namens de vier gemeenten: “Het vele vrijwilligerswerk is een kracht van en in ons Westerkwartier, die we zeer waarderen. We willen de vrijwilligers dan ook graag een plek geven in de werkwijze van de nieuwe organisatie. Zij zijn onmisbaar en dragen bij aan het welslagen van het welzijnswerk in de huidige gemeenten en straks ook in onze nieuwe gemeente.” De vier gemeenteraden moeten nog wel een besluit nemen over de plannen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here