Raad schaart zich achter MTB-initiatief Zuidhorn

0
62

Kerst- en Paasbestand wordt geen Pinksterakkoord

ZUIDHORN – De gemeenteraad heeft Zuidhorn stelt ruim 26 duizend euro subsidie beschikbaar voor de realisatie van een MTB-route door het Johan Smitpark. Daarmee is de kogel eindelijk door de kerk en kunnen de initiatiefnemers verder met hun plannen. De plannen van de mountainbikers stuitten op veel verzet bij een aantal omwonenden die hun onvrede over een mogelijk parcours door het park flink kenbaar maakten. Vlak voor de Paasdagen tekende zich al een raadsmeerderheid af voor het raadsvoorstel van het college om het burgerinitiatief te steunen. D66 wist in een uiterste poging om voor- en tegenstanders bij elkaar te brengen de raad te bewegen om eerst een onafhankelijke gespreksleider aan te stellen om de gesprekken voort te zetten en te kijken of er andere –breder gedragen- oplossingen mogelijk waren.

“Er ligt niets… Dat is teleurstellend”, schetst raadslid Jaap Tel (CDA) kijkend naar de uitkomst van de gesprekken. Oud-Pekelder burgemeester Meindert Schollema concludeerde na een aantal gesprekken met beide partijen dat er in cirkels werd gesproken, emotioneel en verbitterd, en dat de partijen niet nader tot elkaar kwamen. Terwijl voorstanders wilden kijken naar hun initiatief en mogelijke aanpassingen daarop om eventuele knelpunten te verhelpen, bleven tegenstanders alternatieven aandragen op andere locaties. “En kwamen soms zelfs met hele andere plannen, zoals een korte pumptrackbaan volgens Roosendaals voorbeeld”, aldus Ate Harsta die bij de gesprekken aanwezig was. Zelf zegt Hatsta niet voor of tegen de aanleg van de mountainbikeroute zijn. “Wel was het opvallend dat partijen niet dichter tot elkaar zijn gekomen, daar waar vooraf werd verteld dat men wél die intentie had.” Cirkels dus, valt er in het verslag van Schollema te lezen. Volgens initiatiefnemer Jan Wildeboer waren de voorstanders bereid ver te gaan om een breder draagvlak te creëren voor hun plannen. “Niet iedere meter is vooraf vastgelegd”, zegt hij. “Maar de locatie -wat ons betreft- wel. Dan kunnen ze aankomen met locaties bij Aduard of Grijpskerk, maar dat doet niet ter zake. Ook een pumptrackbaan van een kilometer is geen oplossing. Je vraagt om een tennisbaan en moet vervolgens genoegen nemen met een tafeltennistafel.” Voor de tegenstanders waren deze alternatieven echter de enige aanvaardbare oplossing. Zodra er gesproken werd over de route in het Johan Smitpark stokten de gesprekken. Schollema schreef in zijn rapportage aan de raad en het college dat de gesprekken veelal emotioneel verliepen en dat het daarom moeilijk was om begrip voor elkaars standpunten op te brengen. Maar waar het precies mis is gegaan is niet te achterhalen. Jaap Tel. “Er is genotuleerd op basis van afspraken en niet op letterlijke gesprekken. Deze waren vertrouwelijk. Alhoewel begrijpelijk, maakt dat het voor ons als raad moeilijk te controleren waar het mis is gegaan.” Voor CDA, ChristenUnie en de PvdA was er dan ook niet zoveel veranderd in de situatie. Ten tijde van het ‘Paasbestand’ waren zij al voor het beschikbaar stellen van de subsidie. “De afspraak was, dat als de partijen er samen niet uit zouden komen, het voorstel ongewijzigd terug op de agenda zou komen. Dat is gebeurd”, aldus Arina Havinga-Rook. Dus gingen dezelfde tien handen de lucht in op de vraag van burgemeester Greetje  de Vries-Leggedoor wie er vóór het raadsvoorstel was om 26.146 euro beschikbaar te stellen. GroenLinks en VVD bleven tegen en de gehele D66-fractie bevond zich in de lappenmand en was afwezig vanwege ziekte. Een besluit dat leidde tot opluchting bij verantwoordelijk wethouder Henk Bakker. “Er zijn mensen die dit zien als een feestje van het college”, stelt de wethouder. “En dat is onjuist. Wij hebben uitvoering gegeven aan een motie die door de voltallige gemeenteraad unaniem is aangenomen. Hoe groot wil je een meerderheid hebben?” Bakker is niet verbaasd dat de gesprekken met Schollema zijn mislukt. “Er moest gesproken worden over het huidige plan, het eigenlijke burgerinitiatief, en dat is niet of nauwelijks gebeurd.” De wethouder wijst daarbij op het herhaaldelijk aandragen van niet haalbare alternatieven door de tegenstanders die niet wilden praten over de route door het Zuidhorner park. De regie overnemen zal wethouder Bakker niet doen. “Het is en blijft een burgerinitiatief.” Alhoewel GroenLinks tegen het voorstel stemde, snapt raadslid Alex Temmingh wel waar het mis ging bij de tegenstanders. “De toon van de discussie was niet juist”, aldus Temmingh. “Er zijn tegenstanders die zich tegen de tegenstanders keerden vanwege de felle manier van handelen. Ze zijn in dit hele proces de sympathie van de gemeenschap kwijtgeraakt.”

Ate Harsta is duidelijk over het hele gebeuren. “Wat geweest is, is geweest. We moeten vooruit en de hele zaak is nu wel duidelijker. Het besluit is gevallen. Er komt een route door het Johan Smitpark en daar zal over gesproken moeten worden. Laten we hopen dat beide partijen vanaf nu een positieve draai aan het geheel geven en samen de knelpunten in het huidige plan weten op te lossen.” De boodschap van Harsta is dat men rekening met elkaar moet houden. Zowel op als naast het parcours. Eigenlijk zoals het hoort in het normaal zo gemoedelijke Zuidhorn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here