Gemeente Zuidhorn en SWgZ investeren in maatwerk voor mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening

0
17

Gemeente Zuidhorn en SWgZ investeren in maatwerk

“Een leven lang actief door een beweegplan op maat”

ZUIDHORN – Zuidhorn heeft tegenwoordig een Sport- & Beweegcoach+. “Om inwoners met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening te ondersteunen in hun wens om meer te kunnen in bewegen”, duidt Simke Eding (25). Simke geeft invulling aan de functie en doet dit onder de vlag van Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ).

“Voor deze inwoners is maatwerk nodig”, vertelt Simke over het werk dat zij doet als Sport- & Beweegcoach+. “Mensen met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening worden vaak, door onvoldoende inzicht in de beweegmogelijkheden en door praktische zaken, extra belemmerd in het bewegen. Daardoor bestaat de kans dat zij niet of minder actief zijn, sociaal geïsoleerd raken en ongelukkig worden. Het is aan mij om samen met de betreffende personen een plan te ontwikkelen waarmee zij hun actieve leven kunnen ontwikkelen.” Simke vertelt dat het woordje ‘sport’ in haar titel misschien wat misleidend is. “Natuurlijk helpen wij mensen graag richting een sport, graag zelfs. Maar voor sommige mensen is ook het onderhouden van huis en tuin, zelfstandig fietsen, uitlaten van de hond of bij de weg zetten van de kliko al een overwinning.”

Ze legt uit dat zij eerst samen met de persoon kijkt naar de wensen en de motivatie. Vooral dat laatste is belangrijk, want wil je iets duurzaams bereiken dan zal ook de eigen motivatie een grote rol spelen.” Simke praat met mensen en kijkt wat bij ze past. “Sommige mensen bewegen liever individueel, terwijl anderen kracht putten uit de aanwezigheden van lotgenoten of juist ‘hele gewone’ teamleden. Middels vragen, plaatjes en de Positieve Gezondheid benadering komt naar voren waar iemand het beste bij gebaat is. Dat is vele malen beter dan klakkeloos een activiteit aanbieden om er na een tijdje achter te komen dat de activiteit totaal niet past bij een bepaald persoon. Maatwerk is in ons werk altijd belangrijk, maar nóg belangrijker als het gaat om de meer kwetsbare inwoners. Daar kun je niet zomaar alles op uitproberen.”

Vervolgens brengt Simke samen met betreffende persoon in kaart welke belemmeringen ondervonden worden bij het bewegen. “Want vergeet niet dat zij waarschijnlijk al talloze keren hebben geprobeerd om zelf iets te ondernemen”, weet Simke. “Daarbij zijn zij meerdere malen tegen dichte deuren en obstakels aangelopen wat frustrerend werkt. Die moeten dus eerst worden aangepakt. Vaak zijn het praktische problemen zoals bijvoorbeeld vervoer om van a naar b komen. Ook financiën kunnen een obstakel vormen, net zoals het ontbreken van het juiste materiaal of een maatje die eventueel kan begeleiden.” Als beweegcoach bespreekt Simke tijdens individuele gesprekken wat iemand graag zou willen. “Vervolgens kijken we naar wat nodig of helpend is om dat te realiseren. Moet er speciaal vervoer komen? Kan dat ook? Of moeten we op locatie iets organiseren. Is extra geld een voorwaarde, en zo ja, waar vinden we mogelijke potjes? Moet er met een trainer gesproken worden als men in groepsverband iets wil doen? Het zijn allemaal zaken waar ik het samen met de betrokkene over heb en die onderdeel uitmaken van het plan.” Het plan behelst dat Simke en SWgZ mensen mee willen nemen naar een, door hun gewenst, actief/actiever leven waarin zij (meer) zelf kunnen sturen en kiezen.

Na het overleggen en plannen komt de praktijk. Het moment dat een goed uitgewerkt plan realiteit gaat worden. “Op dat moment zijn de praktische zaken geregeld en weten we wat voor activiteit bij iemand past”, zegt Simke. “In principe kan er dan iets duurzaams ontstaan. Maar loslaten doen wij het dan nog niet. Want als het onverhoopt niet lukt, moet men niet terug vallen in de situatie waar men net uit is gekomen. Dingen kunnen altijd anders lopen dan vooraf voorspeld, dat gebeurt. Het is wel belangrijk om in zo’n situatie direct te kunnen handelen. Om mensen te blijven ondersteunen en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen blijven doorzetten.” Daardoor kan bij alle partijen de mindset veranderen en is de kans groter dat men vanuit zichzelf actief blijft, weet Simke uit ervaring. “De positieve gezondheid neemt in al haar facetten toe. Door te bewegen zal men vernemen dat het dagelijkse functioneren gemakkelijker wordt, men meer kan meedoen, sociale contacten kunnen worden uitgebreid en ga zo maar door. De levenslust neemt toe, waardoor het hele welzijn van iemand wordt verbeterd. Het is dus ontzettend belangrijk om betreffende mensen te ondersteunen om op het juiste spoor te komen en te zorgen dat zij zonder problemen en obstakels op weg gaan naar een gezonder, meer sociaal en hopelijk leuker leven.”

De Sport- & Beweegcoach+ komt voort vanuit het landelijke initiatief ‘Grenzeloos Actief’. Het  Westerkwartier heeft een onderzoek uitgevoerd onder betreffende inwoners en voor Zuidhorn is voor 2018 financiering gevonden om ook daadwerkelijk de stap naar de praktijk te maken. Het is de wens dat dit initiatief een vervolg krijgt in de toekomstige gemeente Westerkwartier. “We willen iets duurzaams neerzetten”, vertelt Simke. “Dit is geen eenmalig ‘projectje’, maar een mooie basis om straks door te geven aan de nieuwe gemeente.

Mensen kunnen met Simke in contact komen via het zorgnetwerk van mantelzorgers, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, buurtwerkers, de Wmo of uit eigen beweging. Door te beginnen met het gesprek aan te gaan en te vragen naar de wens om (meer) te bewegen komen we al een heel eind”, denkt Simke. Verder ondersteunt Simke ook verenigingen en organisaties die hulp kunnen gebruiken bij het starten of aanpassen van hun unieke beweegaanbod of een evenement. “Mensen die vragen hebben, meer informatie willen of mee willen praten kunnen altijd contact met mij opnemen. Vooral de ervaringsdeskundigen zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en ervaringen te delen zodat we van elkaar kunnen leren.” Sport- & Beweegcoach+ Simke Eding is te bereiken via s.eding@swgz.nl of op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch via 0594 504711.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here