Raadsgroep kiest voor vaste vergaderlocatie

0
61
raadzaal Grootegast 1

“Marum en Grootegast niet bij voorbaat uitgesloten”

WESTERKWARTIER – De gemeenteraad van de toekomstige gemeente Westerkwartier gaat straks vergaderen op een vaste locatie. Tenminste, als het aan de Raadsgroep Herindeling ligt. Zij kregen een presentatie van Eric Paré (huidig gemeentesecretaris van de gemeente Grootegast) voorgeschoteld met een drietal scenario’s en bijbehorende voor- en nadelen. Dit zodat de leden van de Raadsgroep en wijs en weloverwogen besluit konden nemen. “Worden we straks een rondtrekkend circus? Of kiezen we toch –tegen de oorspronkelijke plannen in- voor een vast thuisbasis.” Het leek een garantie voor vuurwerk, het bleek uiteindelijk een gemakkelijk te nemen horde.

Het eerste scenario dat Paré uiteenzette was dat de raad een zogenoemd rondtrekkend circus wordt dat op verschillende locaties zal vergaderen. Mocht er een groot en belangrijk onderwerp besproken worden over een bepaald dorp, dan zou dat dorp worden opgezocht. Indien mogelijk en als er een geschikte locatie voorhanden is. Paré deelde de leden van de Raadsgroep mee dat dit de raad weliswaar dichtbij de burger brengt, maar dat een vergadering veel organisatie zal vergen. “Met kans op fouten”, aldus Paré die ook aangaf dat er weinig geschikte locaties voorhanden zijn waar een 33-koppige raad kan zitten, aangevuld met zitplaatsen voor het college, ambtenaren voor de nodige ondersteuning en een publieks- en perstribune. “Daarnaast is het duur”, stelt hij. Locaties moeten van te voren ingericht worden als raadzaal en nadien ook weer teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat. Daar zijn manuren voor nodig. Mensen die zorgen dat de microfoons van de raadsleden werken en dat Radio Westerkwartier de live-uitzending kan verzorgen. In het tweede scenario werd een situatie geschetst waarbij de raad zou gaan vergaderen in één van de bestaande gemeentehuizen. Een aantrekkelijk scenario, omdat er voldoende ruimte aanwezig is, het duidelijk is voor burgers die de vergadering willen bijwonen en het technische aspect goed in te richten is. Paré gaf echter ook het grootste nadeel aan: “Het is dan wel weer een raadshuis.” Hetgeen waar de Raadsgroep eigenlijk vanaf wilde. Sterker nog, wie tijdens een vergadering van de Raadsgroep het woord ‘gemeentehuis’ roept ziet links en rechts spontaan allergische reacties de kop opsteken. Daarom kon er in het laatste scenario gekozen worden voor een vast vergaderlocatie dat géén bestaand gemeentehuis is. Het zou dezelfde voordelen hebben als de vaste locatie binnen de gemeentehuizen, maar met één groot nadeel. Een locatie groot genoeg om te voldoen aan alle gestelde eisen is er niet. Dus zou er ofwel nieuw gebouwd moeten worden, ofwel een bestaand gebouw grondig verbouwd en geschikt gemaakt moeten worden. Een kostbare aangelegenheid.

Geen rondtrekkend circus

De Raadsgroep koos overigens voor een vaste locatie, waarmee alleen afscheid werd genomen van het eerste scenario. Geen rondtrekkend circus. Tenminste, niet in de vorm van de tweewekelijkse raadsvergadering. In de tussenliggende weken worden op de vaste woensdagavond wel zogenaamde raadsoverleggen gepland. Bezoekjes van raadsleden aan de dorpen om te kijken wat er leeft in het dorp en waar de bewoners behoefte aan hebben. Waar men de plannen van de raad deelt met het dorp en peilt hoe de bewoners daar tegenover staan. Maar het uiteindelijke besluit zal op een vaste locatie in de raadzaal worden genomen. De wensen omtrent radio-uitzendingen en livestreams wogen zwaar en er was oog voor de technische (on)mogelijkheden. Dit gegeven in combinatie met de geschatte kosten, het risico op fouten en de omslachtige organisatie van een rondtrekkend circus leek een vaste vergaderplek de Raadsgroepsleden het meest voor de hand liggend. Twee opties lijken daar nog voor op tafel te liggen. Zuidhorn en Leek worden in de wandelgangen genoemd als zijnde de beste opties. Daarbij zou er achter de bestaande raadzaal van Leek een nieuw gebouwde raadzaal kunnen verrijzen, waarna de huidige raadzaal als ontvangsthal gaat fungeren. In Zuidhorn zou men kunnen gaan breken en verbouwen rondom de huidige raadzaal om genoeg ruimte te creëren voor 40 vergaderplaatsen, publiek en pers. Al wil Hielke Westra, CDA-raadslid in Grootegast en beoogd wethouder namens die partij na de gemeentelijke herindeling, vooralsnog Marum en Grootegast nog niet uitsluiten. “Ik vind dat als er ge- of verbouwd moet worden, dat ook kan in die twee gemeenten. Of dat gaat gebeuren? Geen idee, maar ik zou het wel graag onderzocht willen hebben. Voor nu sluit ik het in ieder geval niet uit.” Ook hoeft van Westra het ambtelijke apparaat –het backoffice van de gemeente- zich niet per definitie in het hetzelfde gebouw te bevinden als de raadzaal. Dat zou ook apart van elkaar kunnen, denkt Westra. In juni vergadert de Raadsgroep over de exacte vergaderlocatie van de Westerkwartierder raad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here