Rood PvdA slingert door Zuidhorn en Middag-Humsterland

0
196

WESTERKWARTIER – Op een regenachtige zaterdag verzamelden de hooggeplaatste PvdA kandidaat-raadsleden zich bij Hotel Aduard om vandaaruit de tweede rode slinger aan te vangen richting de Aduarder Buurthuiskamer. Een verslag van campagneleider en lijstduwer Myra Eeken-Hermans.

“Op deze regenachtige dag verzamelden we bij Hotel Aduard en begaven we ons in de twee busjes naar de buurthuiskamer in Aduard. Indrukwekkend grote tafel met een indrukwekkend verhaal van Diny Rankenberg (secretaris van het bestuur) en Erna van der Hoek (vrijwilligerscoördinator en bestuurslid) over de buurthuiskamer die reeds 6 jaar actief is. Veel activiteiten, veel mensen die gebruik maken van de buurthuiskamer en zo’n 40 vrijwilligers die meehelpen waar dat nodig is. Diny beschrijft het spanningsveld tussen vrijwillige inzet en de professionele inzet van de buurtwerker. Als boodschap kregen we mee dat deze buurtwerker hard nodig blijft. We krijgen de indruk dat veel dorpelingen hun weg naar de buurthuiskamer weten te vinden.”

“In dorpshuis Ezinge werden we opgewacht door Ietze Pestoor (beheerder) en Michel Spekreijse. Via Groninger dorpen wordt het dorpshuisbestuur/beheerder ondersteund bij de plannen om het dorpshuis letterlijk te verduurzamen, maar ook hoe ze het dorpshuis weer van betekenis kunnen laten zijn voor het dorp (sociale duurzaamheid). Het is nu lastig om plannen verder te brengen, omdat Winsum niet meer investeert in Ezinge en Westerkwartier nog niet investeren kan. Rianne: “Jullie zijn zeker in beeld, dank daarvoor.”

“In de Nieuwe Wierde in Grijpskerk kregen we de lunch aangeboden van Roeli Mossel (NNCZ) die de professionele zorgpartner is van het dorp. Roeli en Petra Koopmans van het MFC hielden een helder verhaal over hoe je (ouderen)zorg in je dorp kunt bewaren als je er samen de schouders onder zet. De relatie met de gemeente werd als zeer positief bestempeld en de wens dat zo’n relatie ook met Westerkwartier kan worden opgebouwd werd uitgesproken.”

“In de winkel van de Woonweter in Zuidhorn is van alles te horen en te zien over woonwensen met betrekking tot duurzaamheid en langer (veilig) thuis blijven wonen. Een initiatief van Bram Keuning die hierover in geuren en kleuren vertelt. Het mooie van dit initiatief is dat het niet gebonden is aan een fysieke plek. Dit kan overal worden ondergebracht. Agnes Jongerius (Europarlementariër) sluit hierbij aan en ook kandidaat-wethouder Elly Pastoor.”

“In Pand 10A in Zuidhorn zit de buurthuiskamer Zuidhorn gevestigd. In navolging van de buurthuiskamer Aduard is een jaar geleden ook op deze plek een buurthuiskamer ingericht. Djoeke Zwiers vertelt over de opzet en dagelijkse gang van zaken. De loop moet er nog wat beter in komen, maar ze hebben een goed lopende mannensoos en verschillende andere activiteiten. Voor de toekomst is nog onduidelijk of het deel van de huur die SWGZ (die haar taken af gaat staan aan De Schans) voor haar rekening zou nemen ook daadwerkelijk wordt geregeld.”

“In Hotel Aduard sluiten we af met een drankje en de constatering dat ook dit deel van de aanstaande gemeente bruist van activiteiten en dorpszin. Volgende week gaan we slingeren in Leek e.o.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here