Kerstgroet uit Peebos: Nico Boele

0
97

PEEBOS – Als zelfs het klimaat verandert… In het begin van m’n lange loopbaan bij het Staatsbosbeheer in het Westerkwartier was de wereld best wel overzichtelijk en vooral stabiel. Er was landbouw, er was natuur en ieder deed z’n ding op eigen erf. Wij maakten plannen voor 30 jaar en daarmee leek de natuur geborgd en beschermd. Boeren groeiden, niet in aantal,  maar wel in individuele bedrijfsomvang en gingen leningen aan, ook voor 30 jaar. Klaar toch? 2018 was wel het jaar dat steeds duidelijker is geworden dat sommige veranderingen onomkeer zijn en je er maar beter werk van kunt maken. Zo hebben we samen met provincie en waterschap meegedacht om natuurgebieden ook in te richten voor als hemelsluizen langdurig open gaan. Ook hebben we samen met boeren nagedacht over beheer van natuurgraslanden met vleesvee en de aanwas aan de man te brengen in de stad. Ook wilden we zelf veranderingen. Zo hebben we de soms al lang durende samenwerkingsverbanden met zorg- en onderwijsinstellingen verder uitgebreid en geprofessionaliseerd en daarvoor een prachtig ontwerp laten maken voor een wat we een  Werk-Zorg-Leer en Innovatiecentrum gaan noemen op het erf Peebos. Zo groeien we vanuit onze primaire taak door als lokale maatschappelijke organisatie met als slogan: Iedereen doet mee! Veel dank aan gemeente Grootegast hierbij! Zelfs dat verandert, maar we rekenen op veel samenwerking met de gemeente Westerkwartier! Samen klaar voor de toekomst.

Nico Boele, Teamleider Staatsbosbeheer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here