‘Als het me gegund is ga ik voor nog een periode, de piketpaaltjes die je hebt uitgezet kun je dan gaan realiseren’

0
512

Interview wethouder Hielke Westra

GROOTEGAST – Bijna een half jaar nu, zit Hielke Westra op de wethoudersstoel van de gemeente Westerkwartier. Een stoel die hem uitstekend bevalt. Niet dat hij er heel veel tijd op doorbrengt, want het wethouderschap in het Westerkwartier is nogal dynamisch. Westra’s standplaats is Grootegast, maar ook is hij regelmatig te vinden in de raadhuizen van de voormalige gemeenten Zuidhorn, Marum en Leek. Bovendien trekt –ie er regelmatig op uit om de Westerkwarierder dorpen een bezoek te brengen. Hoogtijd voor een gesprek met de ambitieuze wethouder die forse stappen wil maken op het gebied van duurzaamheid in zijn gemeente. 

Drieënhalf jaar werkte Hielke Westra als projectregisseur voor de gemeente Loppersum. Hij begeleidde de versterkingsoperatie voor huizen die waren verzakt voor aardbevingen. Een leuke baan, vond –ie. Eentje waarmee hij nog jaren door had door kunnen gaan, zegt hij zelf. Daarnaast zat Westra in de gemeenteraad als fractievoorzitter van het CDA Grootegast. “Ik wilde graag door. Ook na de verkiezingen. Toen het vraagstuk ‘wie zijn onze wethouderskandidaten’ aan de orde kwam, ben ik er serieus over na gaan denken. Daarna ging het snel. Mijn partijgenoten zagen het zitten, moedigden me aan om het wethouderschap op te pakken. De baan past goed bij me. Ik ben meer een bestuurder dan politicus.”

Zichtbaar zijn

Bestuurder zijn van een nieuwe, heringedeelde gemeente met ruim 60.000 inwoners lijkt nog niet zo’n eenvoudige klus. De gemeente Westerkwartier zet in op betrokkenheid en zichtbaarheid voor inwoners. Maar hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar en benaderbaar bent voor 41 dorpen? “Door er veel te zijn”, zegt Westra resoluut. “Ieder van ons heeft ongeveer een tiental dorpen onder z’n hoede. Zo vallen onder andere Aduard en Grijpskerk onder mij. Vragen of initiatieven over zaken als dorpsvisie of woningbouw komen bij mij terecht. Een voorbeeld: de NAM heeft aangegeven in 2022 te stoppen met gasopslag in Grijpskerk. Gasopslag is niet het enige wat daar gebeurt. Er zit ook een bewerkingsstation. We hebben ambities op het gebied van energietransitie. De infrastructuur ligt er al. Dan ga je in gesprek met het dorp: hoe vul je zo’n gebied in?  Overleg gebeurt meestal met dorpsbelangen. Zo is onze ambtelijke organisatie ook ingericht. We hebben drie leefbaarheidsadviseurs. Wordt er op een bepaalde plek te hard gereden? Moet er ergens een bankje komen? Dan zijn zij het eerste aanspreekpunt.  Nog voor de zomervakantie willen we alle dorpen bezocht hebben.”

Duurzaamheidslening

Een herindeling betekent ook dat dingen tijd nodig hebben om in te dalen, bekent Westra. “Je hebt ambities, daar wil je mee aan de slag. Maar het kost tijd om werkprocessen op elkaar in te richten. Daar lopen we zeker wel eens tegenaan. Dossiers vragen om reactie. Die reactie laat in sommige gevallen langer op zich wachten dan de bedoeling is. Een voorbeeld is mijn eigen dossier duurzaamheid. Daarin is een duurzaamheidslening opgenomen voor alle vier de voormalige Westerkwartiergemeenten. Daar was 1.8 miljoen euro beschikbaar voor gesteld. Inwoners kunnen maximaal 20.000 euro lenen voor duurzame initiatieven voor hun woning. Al vrij vlot kwam vanuit de raad de vraag hoe het zit met de dorpen Feerwerd, Garnwerd en Ezinge, dorpen die vielen onder de voormalige gemeente Winsum. Die gemeente kende de regeling niet. Dat is er gelukkig nu door. Inwoners van deze dorpen kunnen ook gebruikmaken van de lening.” Afhankelijk van het geleende bedrag moet de lening tussen 10 en 15 jaar zijn terugbetaald aan de gemeente.

Te kort

Ondanks het potje van bijna 2 miljoen euro voor de duurzaamheidslening kampt de gemeente Westerkwartier met een tekort van 4 à 5 miljoen euro, voor een groot deel te danken aan de fors uitgevallen kosten voor jeugdzorg. “Die 1.8 miljoen heeft daar niets mee te maken. Dat geld was al gereserveerd door de voormalige vier gemeenten. Veel gemeenten hebben te maken met tekorten door de enorme kosten voor jeugdzorg. De Rijksoverheid stelt 350 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten. Dat is nog lang niet genoeg, maar het is een eerste gebaar.”

Ambities

De gemeente Westerkwartier heeft de ambitie om de komende jaren stappen te maken op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en vitaliteit van dorpen, zorgpreventie en infrastructuur. Binnen het college komen we met een voorstel. Op 10 juli moet de perspectiefnota zijn vastgesteld, in november moet de definitieve begroting op tafel liggen. “Dat wordt de eerste begroting waarin de keuzes van deze coalitie vertaald zijn. De begroting zoals die er nu ligt is niet meer dan een optelsom van vier gemeenten. Waar we zoal op inzetten? Zorg voor mensen die écht zorg nodig hebben en zorgpreventie. Initiatieven die voorkomen dat je zorg nodig hebt. En het Westerkwartier is vooral een woongemeente. We willen flinke stappen zetten in het isoleren van onze woningvoorraad. Alle energie dat niet verbruikt wordt hoef je ook niet op te wekken. Daar heb je handen voor nodig. En dat betekent automatisch werkgelegenheid. Ook zijn we bezig met duurzame energieproductie. De aanleg van zonnevelden en het warmtenet in Marum. Op het gebied van infrastructuur is een goede noord-zuidverbinding een wens.”

Over de persoonlijke ambities van Hielke Westra is de wethouder kort. “Daar ben ik niet mee bezig. Je komt in een nieuwe wereld terecht. Het wethouderschap is nieuw, je hebt een heel andere verantwoordelijkheid dan raadslid.  Je zit in een organisatie die aan alle kanten nieuw is. Dat is hectisch soms. Deze coalitieperiode duurt nog drieënhalf jaar. Als het me gegund is ga ik voor nog een periode. Dan ben je ook effectiever. De piketpaaltjes die je hebt uitgezet kun je ook gaan realiseren.” Behalve duurzaamheid is ook de portefeuille kunst en cultuur een speerpunt voor de wethouder. “Kunst en cultuur helpt ons te verbinden. Het Westerkwartier heeft een rijke historie op dit gebied. Dat moet je goed neerzetten. Ik zie een soort overkoepelende organisatie voor me waaronder kleinere culturele instanties vallen. Die organisatie met het culturele en kunstzinnige erfgoed in het Westerkwartier een goede plek geven. Een rol geven in educatie én in economische zin. Denk aan toerisme. Maar ook voor de participatie is kunst en cultuur belangrijk. Het is voor iedereen toegankelijk.”

Nieuwe burgemeester

Als het aan Hielke Westra ligt is de nieuwe burgemeester van het Westerkwartier een verbinder, benaderbaar en iemand die ervaring meebrengt. “Ik sluit me volledig aan bij het profiel dat is gesteld door de raad en de inwoners. Je gezicht laten zien en oog hebben voor de samenleving vind ik een belangrijk aspect. We zijn de twee na grootste gemeente van Groningen. We doen er toe. We zijn zelf in staat invulling te geven aan grote thema’s als bijvoorbeeld woningbouw. De sollicitaties zijn nu binnen. De verwachting is dat we ergens in het najaar, medio september/oktober een nieuwe burgemeester hebben.”

Hielke Westra is getrouwd met jeugdliefde Aafke, die samen met haar zus de bekende Grootegaster designwinkel Akokkrijthe runt. Samen hebben ze twee kinderen: zoon Jelrik, van 18 en dochter Henrike die 16 is. “Of het wethouderschap goed te combineren is met het privéleven? Het is veel, maar het is goed te doen. En ja, het is een cliché: je gezin moet erachter staan. Aafke groeit er in mee. Ze gunt me dit.”