Aanbod Fairtrade-producten Kollumerland c.a. onderzocht

KOLLUM - nulmeting fairtrade gemeente

KOLLUM – De gemeente Kollumerland c.a. is aan het onderzoeken of het mogelijk is om een Fairtrade Gemeente te worden. Hiertoe werd op 6 juni een motie aangenomen in de gemeenteraad. Vereiste voor deze titel is onder andere dat er binnen de gemeente voldoende draagvlak is om fairtrade-producten te gebruiken. Een groep vrijwilligers van de Wereldwinkel en Centrum Tûmba deed dinsdag een ronde door de gemeente om bij bedrijven en scholen te pijlen hoe zij stonden tegenover het gebruik van fairtrade-producten en om te kijken hoeveel bedrijven al gebruik maakten hiervan. De reacties die de groep vrijwilligers kregen waren overwegend positief, al gaven sommige bedrijven aan er geen heil in te zien om deze producten zelf aan te bieden. Andere bedrijven daarentegen maakten zelf in de kantines al veel gebruik van onder andere fairtrade koffie. ‘Iedereen moet weten dat er een verschil is tussen gewone producten en de Fairtrade variant, zoals koffie, katoen, rijst en chocolade.  Het verschil zit onder andere in hoe er wordt omgegaan met mensen die wij niet dagelijks zien,’ aldus één van de vrijwilligers die de nulmeting heeft uitgevoerd. Naast het draagvlak binnen de gemeente is het om Fairtrade Gemeente te worden ook noodzakelijk dat de gemeente Kollumerland c.a. zelf het goede voorbeeld geeft. ‘Dat kon nog wel eens lastig worden,’ vertelt wethouder Paul Maasbommel. ‘Een paar jaar geleden hebben we op het gemeentehuis al eens geprobeerd om de gewone koffie en thee te verbannen en alleen nog fairtradeproducten te gebruiken. Hier was echter niet iedereen het mee eens, dus de DE-koffie werd al snel weer geschonken.’ Maasbommel gaf zelf wel het goede voorbeeld, bij de Wereldwinkel in Kollum kocht hij ter aanmoediging onder andere een fles fairtrade wijn en een pot fairtrade pindakaas. De resultaten van de nulmeting die uitgevoerd werd zullen bijdragen aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de vraag of zij Fairtrade Gemeente gaan worden.