Bas Haring

BasHaring

BUITENPOST – Het Lauwers College in Buitenpost kreeg afgelopen week een bijzonder bezoekje van Bas Haring. De bijzonder hoogleraar ‘Publiek begrip en Wetenschap’ en ‘Volksfilosoof’ Haring gaf een boeiende lezing aan tweeënvijftig leerlingen van het college. Ademloos luisterden de vwo 6 leerlingen naar de bevlogen woorden van de spreker. Bas Haring staat bekend om zijn frisse en vlotte manier van uitleggen. “Met behulp van filmpjes en alledaagse voorbeelden probeer ik leerlingen mee te krijgen in mijn verhaal”, aldus Haring. “Door wetenschap en filosofie op een begrijpelijke manier uit te leggen wil ik een impuls geven aan hun ambitie om verder in de materie te duiken en op onderzoek uit te gaan.” Volgens Haring is wetenschap niet alleen proeven doen. De hoogleraar vindt het belangrijker dat er onderzocht wordt vanuit een nieuwsgierigheid. “Stel de vraag; kan er op een rijdende trein een vechtscène opgenomen worden? Zo ja, hoe snel kan de trein dan maximaal rijden? Creativiteit is een niet te versmaden eigenschap bij het verzamelen van informatie en het uitvoeren van het onderzoek”, aldus Haring. “En je moet kritisch blijven, klopt je antwoord, moet je het onderzoek opnieuw doen of misschien je vraag herformuleren?” De lezing viel goed in de smaak bij zowel de leerlingen als de docenten van het Lauwers College.