Beleid Sterke Dorpen; “Het is een opmaat naar de gemeentelijke herindeling”

GROOTEGAST – Vorige week was de jaarvergadering van Dorpsbelangen Grootegast. Belangrijkste punt op de agenda: het nieuwe beleid Sterke Dorpen. De gedachte achter het visiedocument vanuit de gemeente is om meer taken over de dragen op de dorpen zelf, om ze voor te bereiden op de aankomende herindeling. “Want dan wordt de afstand tussen gemeente en burgers groter”, vertelt Carst Ivo Meijer, voorzitter van Dorpsbelangen Grootegast.

De bedoeling van de visie is om een extra kanaal tussen burger en gemeente te plaatsen, legt Meijer uit. Omdat de visie er pas sinds eind vorig jaar is, is er nog sprake van een pilotjaar. “De gemeente plaatst Dorpsbelangen wat dat betreft in een andere rol. Het is voor de burgers makkelijk om via Dorpsbelangen iets op de agenda van de gemeente te krijgen, dan via de gemeente zelf.”

Dorpsbelangen Grootegast heeft nu vier keer per jaar overleg met de gemeente. “We hebben afgesproken vaker contact te hebben, zodat ze beter weten wat er speelt in het dorp”, vertelt Meijer. “We werken nu als Dorpsbelangen ook naar een andere rol toe. De gemeente wil meer initiatief bij burgers leggen, dus bijvoorbeeld bij het organiseren van dingen, dat zal minder via de gemeente gaan. Dorpsbelangen wordt bij zulke dingen een belangrijk communicatiekanaal.”

Het dorpenbeleid is samen met de verenigingen Dorpsbelangen van Grootegast, Oldekerk-Niekerk-Faan, Sebaldeburen, Opende, Doezum, Kornhorn en Lutjegast opgesteld. “Het is een tendens om vanuit de overheid meer verantwoordelijkheid bij burgers en dorpen neer te leggen”, legt dorpencoördinator Joost Tanasale van de gemeente Grootegast uit.

In totaal zijn er 700 huishoudens lid. “En dat is best veel in een dorp met 3000 inwoners”, vertelt Meijer. “Maar het is niet zo dat we als vereniging heel makkelijk in contact kunnen komen met al die huishoudens. Wij moeten het ook vooral hebben van de media, als er berichten worden geplaatst. Andersom net zo, de mensen kunnen ook niet heel makkelijk met Dorpsbelangen in contact komen. Daar moeten ze toch eerst wel even voor zoeken. Op die punten proberen we nu verbetering aan te brengen.”

De bedoeling is dat er een soort tussenlaag gecreëerd wordt, om de dorpen zelf de mogelijk te geven dingen te doen. Dorpsbelangen wordt een extra kanaal voor de gemeente om de dorpsbewoners te bereiken, en andersom. “Het is een opmaat naar de gemeentelijke herindeling”, aldus Meijer. De gemeente heeft zich voor dit beleid laten inspireren door supergemeente Sudwest Fryslan. Deze gemeente werkt met zes of zeven dorpencoördinatoren. Sudwest Frylan is al een stapje verder dan Grootegast, de financiële verantwoordelijkheid ligt bijvoorbeeld ook al bij de dorpen zelf.

Het eerste overleg tussen de gemeente en Dorpsbelangen is geweest, maar omdat het hele beleid nog in de opstartfase zit, zal er eerst geëvalueerd moeten worden. Het kan dus zijn dat de werkvorm nog helemaal opgegooid wordt.