Brand in zuivelfabriek Gerkesklooster

Gerkesklooster Brand dag 2-6

GERKESKLOOSTER – Gerkesklooster werd afgelopen dinsdagochtend opgeschrikt door een grote brand in de zuivelfabriek van FrieslandCampina. Vanwege de hevige rookontwikkeling en het feit dat de brand moeilijk te bereiken was, is de brand dinsdagmiddag opgeschaald naar een zeer grote brand. Vanaf dat moment hebben vele betrokken medewerkers en vrijwilligers van FrieslandCampina, de Veiligheidsregio, de hulpdiensten en de gemeente alles op alles gezet om de brand te bedwingen en maatregelen te nemen voor de omgeving.
Dinsdagochtend omstreeks 08.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in het kaaspakhuis van FrieslandCampina in Gerkesklooster. Door snel optreden van de bedrijfshulpverlening van FrieslandCampina konden alle aanwezige medewerkers het kaaspakhuis snel en veilig verlaten. De brand ging gepaard met zeer hevige rookontwikkeling. Inwoners werden geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er zijn metingen verricht naar de concentratie gevaarlijke stoffen in de rook. De brandweer heeft geen verhoogde concentraties gemeten.
Woensdagochtend werd omstreeks 02.00 uur het sein brandmeester gegeven. De brandweer is daarna nog dagen bezig geweest met nablussen. Het kaaspakhuis kan als verloren worden beschouwd. Overige panden zijn door inzet van de brandweer behouden.
Locoburgemeester Gerda Postma was dinsdag ter plaatse geweest en heeft haar medeleven betuigd aan de directie en medewerkers van het bedrijf. “Zo’n brand heeft altijd een grote impact op de betrokkenen. Ik wens hen dan ook sterkte en veel succes met de wederopbouw van het bedrijf.”