Ik proat plat! Doe ok?

Ik proat plat! Doe ok?

Strontbrut

Duurzoamheid. Nargens kin je over begunnen of je heuren der van en hemmen der met te moaken. As je op vekaanzie willen en je...

Van Leek noar Stad

Op de een of andere menier het Leek al joaren, ja, meer as n eeuw, zörgen over de verbiending met Stad. Niet dat ze...

De Blauwe stien

Ien de tweede iestied is deur het landies dat over ons Westerkwartier lag  een dikke loag keileem ofzet. Ien dat keileem zaten grote zwerfstienen....

Onze toal

Twee week leden hadden we t over de erkenning van t Nedersaksisch as n “volwaardige taal”. Kiek, wij as minsen die n variant van...

Over schrieven

STREEK - Veur veul luu is et schrieven ien t plat stoer. Toch willen we jim uitdoagen om ien e pen te klimmen en...

Kramp

t Is twee uur ien e nacht. Ik leg krekt op berre en bin n beetje licht ien e kop. We hemmen n mooi...

De Reus van Pieterzijl

Bij ons, vlak achter Pieterziel tussen de veilege aarms van de Olle Lauwers en t Zijldiep woont een reus.. Hij woont wel drie kilometer...

Het Offer

De leste joaren zien we dat de kerken al minder pebliek kriegen. Het ene noa t aandere godshuus wordt sloten en de fusies bennen...

Hergebruukte Kerk

Met ons Rondje deur Mien Westerkwartier kommen we nou host wekelijks ien n kerkgebouw, dat nauweleks meer as kerk bruukt wordt. Ien e meeste...

Pinkstermaart

Op e driesprong van Nijtap ston vroeger n café, recht tegenover de Natuurschoonweg. t Was ien dat café dat et gebeurde. Argens begun joaren...
X