Ik proat plat! Doe ok?

Ik proat plat! Doe ok?

Ik proat plat! Doe ok?

WESTERKWARTIER – De rubriek ‘Rondje deur Mien Westerkwartier’ is helaas ten einde gekomen. Een jaar lang bezochten Stichting Mien Westerkwartier en de Streekkrant de...

Drok

t Is meertmoand. Mien vrouw het de gewoonte van heur moeke overnommen om ien meertmoand te schonen. Dingen die je al tieden niet zien hemmen kommen ieneenent op batterij. Zo...

Job Kat van t Kret (2) , over kroegboazen en boaksters

Eerder schreven we al over veenboas Job Kat, een biezunder kirrel, die op t Kret woonde en veule touwtjes ien handen had, want hij...

De Blauwe stien

Ien de tweede iestied is deur het landies dat over ons Westerkwartier lag  een dikke loag keileem ofzet. Ien dat keileem zaten grote zwerfstienen....

De Bode

Al tientallen joaren is der n verandering goande op t platteland. Der binnen bijveurbeeld veul minder boeren. De boeren die der nog wel binnen...

Over schrieven

STREEK - Veur veul luu is et schrieven ien t plat stoer. Toch willen we jim uitdoagen om ien e pen te klimmen en...

n Tied van kommen en n tied van goan

Zo nou en dan ien dizze rubriek een verhoal. Dizze keer schreven deur Henk Wierenga uut Kornhörn. Wat sums doodnormoal liekt, kin ien eenent...

Dag van de Grunneger toal op 17 meert

Op 17 meert is t de Dag van de Grunneger toal, veur de 9e moal al weer. Dizze dag wordt holden ien t gebaauw...

Van Leek noar Stad

Op de een of andere menier het Leek al joaren, ja, meer as n eeuw, zörgen over de verbiending met Stad. Niet dat ze...

Strontbrut

Duurzoamheid. Nargens kin je over begunnen of je heuren der van en hemmen der met te moaken. As je op vekaanzie willen en je...
X