Voorpagina Friesland

Voorpagina Friesland

geslaagden

Geslaagden

Geslaagden Nordwin College VMBO Lwt: Alissa  Brouwer, Kollumerzwaag; Tjipke  Dam, Kollum; Dennis  Dekema, Anjum; Petra  Henstra, Kootstertille; Tessa  Hoekstra,...

Geslaagden tweede tijdvak

Singelland Burgum Havo: Pieter Das, Hurdegaryp; Marije van Dijk, Feanwâlden; Henk Folkertsma, Hurdegaryp; Wiebe Auke Postma, Noardburgum; Jurjen Reinsma. ...

Winterprogramma met acht voorstellingen in Buitenpost

BUITENPOST – De Stichting Maskelyn biedt het winterseizoen acht verschillende voorstellingen. Zaterdagavond 4 oktober in The Point staan Teake van der Meer, Griet Wiersma...

Afsluiting Jan Ritskes Kloostermanjaar in gemeentehuis

TWIJZEL – De Keunstkrite Twijzel herdacht met vier bijzondere projecten het honderdste sterfjaar van de Twijzeler dichter Jan Ritskes Kloosterman. Op zaterdag 15 november...
X