CDA en CU eisen duidelijkheid over onderhoud sportclubs in Achtkarspelen

ACHTKARSPELEN – Tijdens de begrotingsvergadering afgelopen donderdag heeft het CDA samen met de ChristenUnie een duidelijk statement gemaakt. De twee partijen willen duidelijkheid voor de sportclubs in Achtkarspelen. In de begroting van 2016 staat genoemd dat er vanaf eind 2015 tot aan eind 2016 pilots plaats zullen vinden bij een drietal clubs. Deze pilots zijn bedoeld om te kijken of en op welke manier het onderhoud verschoven zou kunnen worden richting de sportclubs. Op dit moment is de gemeente Achtkarspelen verantwoordelijk voor het onderhoud.

Al in 2013 is er voor het eerst gesproken over het verschuiven van het onderhoud richting de sportclubs. Een definitieve uitwerking van dit plan ligt er echter nog niet. Dit levert een hoop onduidelijkheid op. Jouke Spoelstra namens het CDA: “Sportverenigingen nemen een belangrijke plaats in binnen Achtkarspelen. Bij onze sportverenigingen zijn talloze vrijwilligers actief en zij houden de verenigingen draaiende en zijn het kloppende hart. Het is daarom zeer belangrijk dat er goed in kaart wordt gebracht welke financiële consequenties het eventueel verschuiven van dit onderhoud heeft en of vrijwilligers dit voor nu en in de toekomst kunnen blijven dragen.”

In afwachting van de pilots die lopen tot eind 2016 wil het CDA van het college van B&W uiterlijk voor 1 maart 2017 duidelijkheid. Zo moet er volgens de partij vanuit de gemeente een door de sportclubs breed gedragen voorstel komen waarbij de gevolgen voor vrijwilligers en de gevolgen op financieel gebied duidelijk worden gemaakt. Spoelstra: “Het kan niet zo zijn dat het verschuiven van het onderhoud puur en alleen maar een bezuiniging is voor de gemeente. Ook de sportclubs moeten voordeel hebben bij het eventueel verschuiven van het onderhoud.