D66: MTB-route door Joh Smitpark geen ‘zekerheidje’

D66 bereidt stevig statement voor

ZUIDHORN – Dat er een MTB-route wordt aangelegd in het Joh Smitpark is allerminst een zekerheidje, volgens D66-raadslid Jan Gutman. “Wij hebben het besluit niet zonder reden doorgeschoven naar januari. Als wij overtuigd zouden zijn van het collegevoorstel en dat alles op de juiste manier was doorlopen, dan hadden we nooit om deze extra maand gevraagd.” Gutman zet echter vraagtekens bij het proces dat vooraf is gegaan aan het voorstel. “En dus ook aan het voorstel zelf”, duidt hij. “Wij, de gemeenteraad, hebben het college namelijk nooit opdracht gegeven om tot een voorstel te komen.”

Het is 2015 als de eerste plannen voor een mountainbikeroute door het Joh Smitpark kenbaar worden gemaakt. “Een groep burgers heeft zich verzameld en is tot een burgerinitiatief gekomen”, blikt Gutman terug. “Dat is uiteraard toe te juichen, maar betekent niet dat het dan ook per definitie uitgevoerd moet worden. De raad stond best positief tegenover de plannen en heeft daarop het college, middels een motie, de opdracht gegeven om de haalbaarheid van een route door het park te onderzoeken.” Daarbij zijn ook de initiatiefnemers verder gegaan en hebben diverse fondsen weten aan te boren. “Maar dat veranderde niets aan de opdracht van het college”, stelt Gutman. “De opdracht luidde: onderzoek het. Vervolgens komt de wethouder met een kant-en-klaar plan. Dat was dus nooit de bedoeling.” Volgens de fractievoorzitter van D66 is verantwoordelijk wethouder Henk Bakker met oogkleppen op het proces ingegaan. “Wij vermoeden dat hij dacht omdat het een burgerinitiatief betrof, het dan ook maar uitgevoerd moest worden. Raar. En daar gaan wij, als D66, dan ook niet in mee.” Toen na lang soebatten het onderwerp eind december toch op de agenda van de raad verscheen en een meerderheid zich leek te scharen achter het collegevoorstel, trok D66 aan de bel. “Niet om het besluit te vertragen”, aldus Gutman, “maar om meer duidelijkheid te krijgen. Wij zijn nog in gesprek geweest met de initiatiefnemers om te kijken of daar nog ‘beweging’ in zat. Dat bleek zo te zijn. De voorstanders van de route zijn nog altijd bereid om met de tegenstanders in gesprek te gaan en tot een compromis te komen. Wij gaan ook nog in gesprek met de tegenstanders om te kijken of zij bereid zijn om te kijken naar hoe een route eventueel wel gerealiseerd kan worden. Het meest kwalijke is namelijk dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Er is een scheuring ontstaan in de gemeenschap die we niet moeten willen.” Tevens wil Gutman nog in gesprek met zijn mederaadsleden van de ChristenUnie. “Zij hebben aangegeven voor de MTB-route te zijn, maar zijn –volgens ons- niet onverdeeld positief en hebben ook zo hun twijfels.” Zou de ChristenUnie van mening veranderen, dan verdwijnt de meerderheid, weet Gutman. “D66 zal in ieder geval een duidelijk statement maken tegen de route”, belooft hij. “Hoe? Dat gaan we nog bespreken. In een motie van afkeuring geloven wij niet zo, maar we kunnen de wethouder wel in klare taal vertellen wat wij van de gang van zaken vinden. Niet alle burgerinitiatieven hoeven er per se doorheen gedrukt te worden. Wethouder Bakker kan niet voorbij gaan aan de tegenstand die er is tegen de aanleg van de route. Een groep tegenstanders die vele malen groter is dan het aantal voorstanders.” Voorstanders die volgens Gutman voor een relatief kleine groep best een groot stuk park toebedeeld krijgen. “Meer nog dan in de oorspronkelijke plannen, want inmiddels is ook het Waterpark bij de plannen betrokken.”

Naast de weerstand die is ontstaan maakt Gutman zich ook zorgen over het vervolg. “Zou een meerderheid van de raad tóch voor de aanleg van de MTB-route zijn, dan moeten er bestemmingsplannen worden gewijzigd”, weet hij. “Je kan op je vingers nagaan dat bij iedere wijziging een stormvloed aan bezwaarschriften binnen komt. Voordat de route daadwerkelijk is aangelegd zijn we drie –en misschien wel meer- jaar verder. Moeten wij dat wel willen met de herindeling in het vizier? Wij kunnen besluiten dat er een route aangelegd mag worden, maar hoe denkt de nieuwe gemeenteraad daar volgend jaar over? De afspraak was ook dat wij alles tegen het licht van de nieuwe gemeente aan zouden houden. Dat is hier duidelijk niet gebeurd, want ook in Marum is men bezig met de aanleg van een MTB-route. En twee in het Westerkwartier lijkt ons dubbelop.” Op 22 januari staat het punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Dit in de hoop om na het uitstel van 18 december jongstleden nu wel tot een besluit te komen. Vorige maand schaarden CDA, CU en de PvdA zich nog achter het collegevoorstel en leek de MTB-route er zeker te komen. “Die route door het Joh Smitpark zou ik op dit moment geen ‘zekerheidje’ meer noemen”, besluit Gutman. “Het proces is niet goed doorlopen de weerstand is immens. Dat zijn zaken waar de raad zich nog eens goed over moet buigen.”