‘Durfal’ Zuidhorn zet opnieuw grote stappen

Zuidhorn Transferium

Transferium wacht enorme facelift

ZUIDHORN – Schrijf het toe aan een gunstige ligging, wellicht goede contacten of gewoon een combinatie van durf en een aanpakkersmentaliteit. Feit is dat de gemeente Zuidhorn continu grote stappen zet en projecten oppakt en afrondt. Volgende op de stapel is een facelift van het Transferium. Opnieuw een ambitieus project waarin  plannen van gemeente, provincie en NS tezamen komen en deze eerste zich na afronding een grote winnaar mag noemen.

Een meer dan verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen, een grote verbetering van de verkeersveiligheid en oog voor duurzaamheid; de uitbreiding en herinrichting van het stationsgebied – ook wel transferium – klinkt als een droom die menig gemeentebestuur graag ziet uitkomen. Geen wonder dat burgemeester Bert Swart ontspannen achteroverleunt als wethouder Henk Bakker (verantwoordelijk portefeuillehouder) samen met medewerker Kor de Boer (werkzaam op verkeer, vervoer en monumentenzorg en lid van de projectgroep Transferium) uit de doeken doet wat er de komende twee jaren zal veranderen aan het gebied rondom het gemeentehuis. Swart beaamt dat er ook nu weer grote stappen worden gezet door zijn gemeente.  “Onze politiek heeft nou eenmaal durf”, vindt hij. “De raad zet de kaders en richting uit, maar geeft vervolgens het college ook de vrijheid en het vertrouwen projecten ten uitvoer te brengen.”
Deze werkwijze, volgens Swart met dank aan een “volwassen raad”, samen met de goede contacten met de provinciale politiek zorgen ervoor dat Zuidhorn de vaart er goed in heeft de laatste jaren. De aanleg van een nieuwe provinciale rondweg inclusief brug, de afronding van het komplan in Zuidhorn met de aanleg van maar liefst twee parkeergarages in het dorp en de bouw van de Brede School die binnenkort opgeleverd zal worden, vormen zomaar een greep uit de projecten die Zuidhorn in haar succesverhalen van de laatste jaren mag scharen. Als alles naar wens gaat, kan het transferium zich daar ook al snel bij scharen. “We zullen volgend jaar van start gaan”, vertelt Bakker. “Ik denk dat alles in 2017 afgerond zal zijn. Nu moeten we eerst de bestemmingsplanprocedures en de plantontwikkeling afronden.”
De aanpak van het transferium is grofweg in te delen in drie fases. Fase één behelst de aanleg van een geheel nieuw parkeerterrein aan de achterzijde ofwel noordzijde van het gemeentehuis. Hier worden tweehonderd nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd en extra fietsenstallingen. “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om van deze parkeerplaats gebruik te gaan maken”, vertelt De Boer. “Hier worden dus ook nog taxistandplaatsen en een zoen- en zoefstrook gerealiseerd. Er komt hier een nieuwe opgang naar het perron met een hellingbaan voor mindervaliden.” Fase twee behelst de aanpak van het huidige busstation. “Dit vooral met het oog op de verkeersveiligheid. Gelukkig is er, doordat de situatie hier vaak zo dynamisch is met bussen die stoppen en keren en auto’s en fietsers die daar langs moeten, nog nooit wat gebeurt”, verduidelijkt De Boer. Maar voorkomen is beter dan genezen en met de aanleg van een viertal perrons zal de situatie een stuk overzichtelijker worden en stroomt het verkeer beter door.
Als laatste wordt ook nog eens de stationsomgeving aangepakt. Aan de Stationsweg wordt het aantal parkeerplaatsen juist verminderd. Dit opnieuw om mensen te stimuleren het  nieuwe parkeerterrein aan de achterzijde te gaan gebruiken. Voor de bewoners van de Stationsweg betekent dit minder overlast. “Ze tonen zich enthousiast”, vertelt De Boer dan ook. “Of er hard gereden wordt op deze straat? Zo ervaren zij het in elk geval wel.” Ook aan deze zijde wordt een zoen- en zoefstrook gerealiseerd en worden extra fietsenstallingen geplaatst. De kruising met De Gast wordt ook aanpakt. Er komt nog maar één aansluiting van de Stationsweg op De Gast in plaats van twee, om de doorstroming te verbeteren. Overigens komt er vanaf De Gast ook een haakse spoorwegovergang voor fietsers en voetgangers.
In dit project vallen er verschillende puzzelstukjes ineen. Deze laatstgenoemde haakse spoorwegovergang onder andere, valt onder de werkzaamheden rondom het Prorail-project de extra sneltrein Groningen-Leeuwarden. Daarnaast is een aantal aanpassingen te scharen onder het project ‘Facelift noordelijke stations’ waarin provincie, ProRail, NS, Arriva en gemeenten samenwerken. Andere maatregelen zoals een wegversmalling ter hoogte van de fietsoversteek aan de Hooiweg, hangen juist samen met de afspraken betreffende de verkeersveiligheid rondom de Brede School. Deze combinatie van projecten maakt niet alleen het eindresultaat, maar ook het financiële plaatje interessant voor Zuidhorn. Tweeënhalve miljoen euro is er nodig, waarvan de gemeente zelf zes ton bijdraagt. De rest wordt door de provincie, die overigens nog niet toegezegd heeft maar zich al wel welwillend heeft getoond, en de Regio Groningen-Assen gefinancierd. “In 2017 wordt de zuidelijke ringweg bij Groningen aangepakt en daarom heeft de Regio Groningen-Assen er veel belang bij dat de werkzaamheden hier dan zijn afgerond en we in staat zijn reizigers goed en snel te vervoeren. Er wordt alles aan gedaan om een verkeersinfarct bij Groningen te voorkomen,” vertelt Bakker.
Dit alles doet niks af aan het feit dat de aanpassingen broodnodig zijn in Zuidhorn. “Zelf woon ik sinds 1994 in Zuidhorn en reisde ik jarenlang bijna dagelijks met het openbaar vervoer naar Groningen. Ik heb gezien dat het aantal mensen dat hier gebruik maakt van het openbaar vervoer echt van jaar tot jaar is toegenomen”, verduidelijkt de wethouder. “Je zou er zowat elk jaar wel een fietsenstalling bij kunnen zetten. En dat gebeurt nu ook weer”, lacht hij. Of de gemeente een uitzondering is betreffende het gebruik van openbaar vervoer, kunnen de heren niet beamen. “Maar de verbinding met de stad is gewoon hartstikke goed. Lijn 11 naar Zernike bijvoorbeeld is echt ideaal. Er zijn studenten die liever in Zuidhorn blijven wonen om die goede verbinding. En als je ’s ochtends kijkt, dan loopt heel die trein uit Friesland hier gewoon leeg. Er is nu zelfs een speciale 25 meter bus die vol zit met studenten en scholieren.”
Doorweven door alle plannen is het oog voor duurzaamheid, waar vooral Bakker zich continu hard voor maakt. “Henk heeft bijvoorbeeld oog voor de groenstructuren en was er ook duidelijk in dat bij de Stationsweg juist dat beeld van die groene laan versterkt en benadrukt moet worden”, vertelt Swart. “Hierdoor worden plannen vaak veel mooier.” Sfeer verhogend, zoals Bakker het zelf verwoordt. Zijn oog voor duurzaamheid gaat verder dan de groenstructuren. “Belangrijk is het gebruik van de fiets en de elektrische auto te stimuleren. Een groepje internationale studenten van de Hanzehogeschool heeft onderzoek voor ons gedaan en inmiddels een aantal opties gepresenteerd. Wat weleens interessant zou kunnen zijn, is een overkapping van zonnepanelen te realiseren boven de auto’s op de nieuwe parkeerplaats. Hiermee zouden we energie kunnen opwekken om bijvoorbeeld oplaadpunten mee te voorzien. Wat is er nu mooier dan dat mensen het opladen van hun auto op een veilige manier kunnen regelen terwijl ze ondertussen zelf de trein naar het werk pakken? We gaan onderzoeken of we deze zonnepanelen ook daadwerkelijk gaan plaatsen.” Het stimuleren van het gebruik van de fiets, wil hij zeker op het gemeentehuis gaan inzetten. “Elders in de stad bijvoorbeeld zijn er al hele goede resultaten behaald in samenwerking met de Regio Groningen/Assen. Simpele dingen als demonstraties of het faciliteren met bijvoorbeeld douches kunnen al een verschil maken. Overigens”, voegt hij toe, “uit dat onderzoek van die studenten onder mensen die ’s middags uit de trein kwamen in Zuidhorn bleek dat maar liefst 75% daar met de fiets was.”
Niet alleen Zuidhorn, maar ook Grijpskerk zal meeprofiteren van de ‘prestatiedrang’ van haar gemeente. “Ja, ook het station van Grijpskerk willen we toegankelijker maken. Er komen extra fietsenstallingen en automobilisten worden gestimuleerd gebruik te maken van de parkeerplaats bij het sportterrein. Het stationsgebied wordt momenteel door reizigers niet als plezierig ervaren. Daarom wordt er vooral ook gewerkt aan het verbeteren van zichtlijnen en wordt onder andere de verlichting aangepakt. Het moet veiliger en ruimer”, aldus Bakker.