Elf nieuwe gediplomeerden bij Wilhelmina Leens

Alle geslaagden Leens

LEENS-Het was weer feest bij Christelijke muziekvereniging Wilhelmina Leens, want maar liefst elf leerlingen zijn geslaagd voor hun muziekdiploma. Twee jaar lang hebben deze leerlingen met hun docent Jan Werkman naar het examen toegewerkt. Dat traject gaat met vallen en opstaan, er moet veel worden geoefend voor een mooie toon en op de moeilijke stukjes. Tegelijk gaat het erom plezier te beleven aan de muziek. Naast de lessen speelden zij samen in het jeugdorkest. Twee weken geleden was het zover, elf leerlingen speelden in het bijzijn van een examinator hun ingestudeerde stukken.

Met het behalen van diploma A mogen zij nu spelen in het orkest van Wilhelmina en meedoen aan alle optredens.