Elly Pastoor beloont cursisten Digisterker

GROOTEGAST – Na vier boeiende dagdelen mochten de deelnemers aan de cursus Digisterker, die werd gegeven in de bibliotheek van Grootegast, vorige week hun verdiende certificaten in ontvangst nemen. Wethouder Elly Pastoor was bereid gevonden deze bewijsstukken van succesvolle deelname te overhandigen aan de cursisten. De afgelopen weken hebben de deelnemers geleerd hoe zij online contact leggen met overheidsinstanties,  een DigiD aanmaken en deze ook gebruiken voor diverse doeleinden. Kortom, de cursisten zijn getraind om overheidszaken digitaal te regelen. De cursus Digisterker is één van de vele cursussen die in de Westerkwartierder bibliotheken wordt gegeven. Meer informatie over de leuke en leerzame cursussen die in de bibliotheken worden gegeven is te vinden op www.biblionetgroningen.nl.