Excursie door de kwelders

VIERHUIZEN – De kwelder bij de Westpolder is het toneel van een gratis excursie van Wierde & Dijk op zaterdag 6 september. Tijdens deze excursie laat men zien hoe de kwelders eruit zien na het uitgebreide herstelprogramma dat de afgelopen jaren is uitgevoerd. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Vanaf de jaren 80 verruigde de kwelder sterk, waardoor de diversiteit aan planten en dieren sterk afnam. Bij verruiging groeien er nog maar enkele, vaak hoog opgaande, plantensoorten. De verruiging komt doordat er de afgelopen 25 jaar veel minder vee op de kwelders loopt.
Alle kweldereigenaren hebben daarom een project opgezet om hier verbetering in aan te brengen. Het project Kwelderherstel Groningen is eind 2013 voltooid; de kwelders zijn weer veeveilig. Tijdens de excursie is er aandacht voor wat er nog gebeuren moet om de gewenste grotere biodiversiteit te realiseren en hoe de kwelders er nu uitzien. Klaas Sijpkens, kweldereigenaar en lid van de Stuurgroep Kwelderherstel Groningen zal de excursie leiden. De start is om 14.00 uur bij het Waterschapshuisje gelegen boven op de dijk aan de Kustweg op de grens van Vierhuizen en Hornhuizen. Bij nat weer is stevig schoeisel zeer aan te raden. Voor meer informatie over het kwelderherstelprogramma en de startlocatie: kijk op  www.wierde-en-dijk.nl. Wierde & Dijk is de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen.